Google Scholar

 Tips for avansert Scholar-søk

Du kan gjøre søkene på Google Scholar mer nøyaktige og effektive ved å legge til "operatorer" som fininnstiller søkeordene. I noen tilfeller kan du legge til operatorer i Google Scholar-søkeboksen, og ellers kan du bruke siden Avansert Scholar-søk.

Her er noen av de vanligste Google Scholar-operatorene:

ForfattersøkUtgivelsesbegrensningDatobegrensningAndre operatorer

Forfattersøk

Forfattersøk er en av de mest effektive måtene å finne en bestemt avhandling på. Hvis du ikke vet hvem som skrev avhandlingen du leter etter, kan du legge til etternavnet i søkeordene.

For eksempel:
Søket [friedman regression] viser resultater i emnet regression skrevet av personer som heter Friedman. Hvis du vil søke etter hele forfatterens navn eller etternavn og initialer, skal du skrive navnet i anførselstegn: ["jh friedman"].

Hvis et ord både er et personnavn og for eksempel et substantiv, kan du bruke operatoren "author:". Denne operatoren påvirker bare søkeordet som står like etter den, og det må ikke være mellomrom mellom "author:" og søkeordet ditt.

For eksempel:
[author:flowers] returnerer dokumenter som er skrevet av personer som heter Flowers, mens [flowers -author:flowers] returner dokumenter om blomster, men ikke dokumenter som er skrevet av personer som heter Flowers (et minus foran søkeordet ekskluderer resultater som inneholder dette søkeordet).

Du kan bruke operatoren med hele forfatterens navn i anførselstegn for å begrense søket ytterligere. Prøv å bruke initialer i stedet for hele fornavnet da visse kilder som er indeksert i Google Scholar, bare bruker initialene.

For eksempel:
Hvis du vil finne dokumenter skrevet av Donald E. Knuth, kan du prøve med [author:"d knuth"], [author:"de knuth"] eller [author:"donald e knuth"].

Utgivelsesbegrensning

(Denne muligheten finnes bare på siden Avansert Scholar-søk.)

Et utgivelsesbegrenset søk returnerer bare resultater med bestemte ord fra en bestemt utgivelse.

For eksempel:
Hvis du vil søke etter artikler om verdipapirfond i Journal of Finance, kan du skrive følgende:

   

Husk at utgivelsesbegrensede søk kan være ufullstendige. Google Scholar samler bibliografiske data fra mange kilder, blant annet ved å automatisk trekke dem ut fra tekst og henvisninger. Disse opplysningene kan være ufullstendige eller til og med feil. Ofte fremgår det for eksempel ikke av dokumentutkast hvor (eller om) artikkelen er blitt publisert.

Generelt er utgivelsesbegrensede søk effektive hvis du vet hva du søker etter, men de er ofte mer innskrenkende enn man kunne forvente.

For eksempel:
Et søk i alle publikasjoner etter [mutual funds] gir kanskje mer brukbare resultater enn mer spesifikke søk etter "funds" som begrenses til Journal of Finance.

Til slutt må du huske at navnet til et tidsskrift ofte kan staves på flere måter (for eksempel forkortes Journal of Biological Chemistry ofte J Biol Chem), så du bør prøve flere stavemåter for en gitt publikasjon for at få alle søkeresultatene.

Datobegrensning

(Denne muligheten finnes bare på siden Avansert Scholar-søk.)

Datobegrensede søk kan være effektive når du søker etter informasjon om den siste utviklingen innenfor et bestemt område.

For eksempel:
Slik søker du etter artikler om superledende film som er publisert siden 2004:

   -   

Husk at enkelte kilder på Internett ikke inkluderer utgivelsesdato, og datobegrensede søk returnerer ikke artikler som Google Scholar ikke kan fastslå noen utgivelsesdato for. Så hvis du er sikker på at en artikkel om superledende film er utgitt i år, og du ikke finner den med et datobegrenset søk, kan du søke på nytt innenfor datobegrensningen.

Andre operatorer

Google Scholar støtter de fleste av de avanserte operatorer som finnes ved Google-websøk:

  • operatoren "+" sørger for at resultatene dine omfatter vanlige ord, bokstaver og tall som Googles søketeknologi vanligvis ser bort fra, som i [+de knuth]
  • operatoren "-" utelater alle resultater som omfatter dette søkeordet, som i [flowers -author:flowers]
  • uttrykkssøket returnerer bare resultater som omfatter den eksakte setningen, som i ["as you like it"]
  • operatoren "ELLER" returnerer resultater som omfatter ett av søkeordene dine, som i [stock call OR put]
  • operatoren "tittel:" som i [intitle:mars] viser bare resultater som inneholder søkeordet i dokumentets tittel