Følg
Erik Hagaseth Haug
Erik Hagaseth Haug
Verifisert e-postadresse på hil.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Karrierekompetanser, karrierelæring og karriereundervisning
EH Haug
Fagbokforlaget, 2023
662023
based knowledge: researchers’ contribution to evidence-based practice and policy making in career guidance
EH Haug, P Plant
International Journal for Educational and Vocational Guidance 16, 137-152, 2016
382016
Nordic research on educational and vocational guidance: A systematic literature review of thematic features between 2003 and 2016
EH Haug, P Plant, S Valdimarsdóttir, I Bergmo-Prvulovic, R Vuorinen, ...
International Journal for Educational and Vocational Guidance 19, 185-202, 2019
362019
Moving from information provision to co-careering: Integrated guidance as a new approach to e-guidance in Norway
IB Bakke, EH Haug, T Hooley
Journal of the National Institute for Career Education and Counselling 41 (1 …, 2018
292018
Career and career guidance in the Nordic countries
EH Haug, T Hooley, J Kettunen, R Thomsen
Brill, 2020
282020
Kvalitet i norske skolers karriereveiledning: I spennet mellom storsamfunnets behov og elevenes autonomi
EH Haug
Høgskolen i Innlandet, 2016
242016
Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Presentasjon av områdene kompetansestandarder, karrierekompetanse og etikk
GE Bakke, L Engh, I Gaarder, T Gravås, EH Haug, A Holm-Nordhagen, ...
Kompetence Norge, 2020
222020
Voice of users: Promoting quality of guidance for adults in the Nordic countries
CT Jessing, I Gudbjörg Vilhjàlmsdóttir, AG Dofradóttir, ...
NVL Nordisk nätverk för vuxnas lärande, 2011
222011
Det er fint å være hos rådgiver, hun skjønner oss skjønner du». En empirisk studie av tema som anses som kjennetegn på kvalitet i skolens karriereveiledning
EH Haug
Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2 (1), 2007
20*2007
CMS–et felles perspektiv for karriereveiledning i Norge
EH Haug
Oslo: VOX Hentet 10, 2019, 2014
162014
Setting Nordic career guidance in context
EH Haug, T Hooley, J Kettunen, R Thomsen
Career and career guidance in the Nordic countries, 1-20, 2020
152020
Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Faglig forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder [National Quality Framework for career …
EH Haug, A Holm-Nordhagen, R Thomsen, T Schulstok, T Gravås, L Engh, ...
142019
Unheard: the voice of users in the development of quality in career guidance services
P Plant, EH Haug
International Journal of Lifelong Education 37 (3), 372-383, 2018
142018
The potential role of career guidance and career education in combating early school leaving
EH Haug, P Plant
Neveléstudomány| Oktatás–Kutatás–Innováció 3 (3), 5–15-5–15, 2015
132015
Utdanningsvalg–kompetanseutvikling for framtidens utdannings-og arbeidsliv.. I U. Høsøien & LG Lingås (Red.)
EH Haug
Utdanningsvalg: identitet og danning, 57-71, 2016
102016
Variasjoner i elevers subjektive erfaring av å ta utdannings-og yrkesvalg i 10. klasse i ungdomsskolen
MK Paulsen, E Hagaseth Haug
Norsk pedagogisk tidsskrift 104 (1), 43-58, 2020
92020
Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning
GE Bakke, LW Engh, IE Gaarder, TF Gravås, EH Haug, ...
Presentasjon av områdene kompetansestandarder, karrierekompetanse og etikk …, 2020
62020
Karrierekompetanse (CMS): en introduksjon
EH Haug
Hentet fra http://veilederforum. no/content/karrierekompetanse-cms-en …, 2015
62015
Understandings of career guidance quality in Norwegian schools
EH Haug
Career and career guidance in the Nordic countries, 207-218, 2020
52020
Et innovasjonsteoretisk blikk på kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenester-med særlig vekt på spredningsfasen og betydningen av brukerinvolvering. I R
EH Haug
Kjærgård & P. Plant (Red.), Karriereveiledning for individ og samfunn 1, 2018
52018
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20