Soner Esmer
Soner Esmer
Dokuz Eylul University Maritime Faculty
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Performance measurements of container terminal operations
S Esmer
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
652008
A simulation for optimum terminal truck number in a Turkish port based on lean and green concept
S Esmemr, IB Ceti, O Tuna
The Asian Journal of Shipping and Logistics 26 (2), 277-296, 2010
612010
Dünya Konteyner Taşımacılığı Pazarında Türkiye'nin Yeri
A Ateş, Ş Karadeniz, S Esmer
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, 2010
322010
Konteyner terminallerinde lojistik süreçlerin optimizasyonu ve bir similasyon modeli
S Esmer
Dokuz Eylül Yayınları, 2010
312010
Non-price competition in the port sector: A case study of ports in Turkey
S Esmer, HO Nguyen, YM Bandara, K Yeni
The Asian Journal of Shipping and Logistics 32 (1), 3-11, 2016
282016
Port governance in Turkey
EZ Oral, H Kisi, AG Cerit, O Tuna, S Esmer
Research in Transportation Economics 17, 171-184, 2006
252006
Karadeniz konteyner terminallerinin göreceli etkinlik analizi
A Alpaslan, S Esmer, E ÇAKIR, K BALCI
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 5 (1), 1-22, 2013
202013
Port governance in Turkey: The age of the global terminal operators
S Esmer, O Duru
Research in Transportation Business & Management 22, 214-223, 2016
172016
A new simulation modelling approach to continuous berth allocation
S Esmer, G Yildiz, O Tuna
International Journal of Logistics Research and Applications 16 (5), 398-409, 2013
162013
Liman İşletmelerinde hizmet pazarlaması: pazarlama iletişimi
S Esmer
Detay Yayıncılık, 2011
162011
FARKLI YÖNTEMLER İLE TÜRK KONTEYNER LİMANLARININ VERİMLİLİĞİ
A Alpaslan, S Esmer
Verimlilik Dergisi, 61-76, 2014
142014
An evaluation of competition and selection criteria between dry bulk terminals in Izmir
G Balci, IB Cetin, S Esmer
Journal of Transport Geography 69, 294-304, 2018
132018
A review of the studies on empty container repositioning problem
T YUR, S Esmer
European Conference on Shipping & Ports, 22-24, 2011
132011
Ege Bölgesi kruvaziyer turizminin mevcut durumu ve geleceği
EZ Oral, S Esmer
Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi 27, 805-816, 2010
132010
Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’deki Konteyner Terminallerinin Etkinlik Ölçümü, 12
A Ateş, S Esmer
Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 26-29, 2011
122011
An assessment of port and shipping line relationships: the value of relationship marketing
A Caliskan, S Esmer
Maritime Policy & Management 47 (2), 240-257, 2020
112020
Does it really worth investing in relationship marketing for a port business?
A Caliskan, S Esmer
Case Studies on Transport Policy 7 (2), 375-383, 2019
112019
Türkiye’de Konteyner Limanlarının Geleceği"(“The future of container terminals in Turkey”)
EZ Esmer, S ve Oral
7th National Congress on Turkish coastal areas, 27-30, 2008
11*2008
EGE VE MARMARA BÖLGESİ LİMANLARI ARZ-TALEP PROJEKSİYONU
S Esmer, H KİŞİ
112003
Liman işletme yönetimi
S Esmer, CK Cetin
Güldem Cerit, Ali Deveci ve Soner Esmer (eds.), Denizcilik İşletmeleri …, 2016
102016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20