Monika Knudsen Gullslett
Monika Knudsen Gullslett
Professor Universitetet Sørøst-Norge
Verifisert e-postadresse på usn.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services–a longitudinal case study
ER Nilsen, J Dugstad, H Eide, MK Gullslett, T Eide
BMC health services research 16 (1), 1-14, 2016
1362016
Service users' experiences with help and support from crisis resolution teams. A literature review
MG Winness, M Borg, HS Kim
Journal of Mental Health 19 (1), 75-87, 2010
702010
Service users’ experiences of the impact of mental health crisis on social identity and social relations
MK Gullslett, HS Kim, M Borg
Scandinavian Psychologist 1, 2014
162014
E-health literacy and associated factors among chronic patients in a low-income country: a cross-sectional survey
KB Shiferaw, BC Tilahun, BF Endehabtu, MK Gullslett, SA Mengiste
BMC medical informatics and decision making 20 (1), 1-9, 2020
152020
Implementering av velferdsteknologi i helse-og omsorgstjenester: opplæringsbehov og utforming av nye tjenester–en sluttrapport
JH Dugstad, E Nilsen, MK Gullslett, T Eide, H Eide
152015
Tillitsmodellen–erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune
T Eide, E Nilsen, MK Gullslett, AH Aaberge, H Eide
Høgskolen i Sørøst-Norge, 2017
132017
“Emotional Darkness without Solutions”: Subjective Experiences of Mental Health Crisis
MK Gullslett, HS Kim, AJW Andersen, M Borg
International Journal of Mental Health 45 (3), 161-170, 2016
92016
Implementation of eHealth Technology in Community Health Care: the complexity of stakeholder involvement
ER Nilsen, K Stendal, MK Gullslett
BMC health services research 20, 1-13, 2020
82020
Tillitsmodellen–hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18
T Eide, M Knudsen Gullslett, E Nilsen, JH Dugstad, H Eide
Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge, 2018
62018
Autonomiens betydning og vilkår ved ambulante akutteam–en teoretisk analyse
MK Gullslett, TJ Ekeland
Tidsskrift for psykisk helsearbeid 9 (01), 13-22, 2012
62012
Ambulant akutteam-Et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise?
MK Gullslett, B Karlsson, U Forinder, M Borg
42013
Healthcare providers’ acceptance of telemedicine and preference of modalities during COVID-19 pandemics in a low-resource setting: An extended UTAUT model
KB Shiferaw, SA Mengiste, MK Gullslett, AA Zeleke, B Tilahun, T Tebeje, ...
Plos one 16 (4), e0250220, 2021
22021
Therapists’ Experience of Video Consultation in Specialized Mental Health Services During the COVID-19 Pandemic: Qualitative Interview Study
MK Gullslett, E Kristiansen, ER Nilsen
JMIR Human Factors 8 (3), e23150, 2021
2021
Therapists' Experience of Video Consultation in Specialized Mental Health Services During the COVID-19 Pandemic: Qualitative Interview Study
MK Gullslett, E Kristiansen, ER Nilsen
JMIR human factors 8 (3), e23150, 2021
2021
Next of kin’s experiences with and attitudes towards digital monitoring technology for ageing people with dementia in residential care facilities. A qualitative study based on …
MK Gullslett, ER Nilsen, J Dugstad
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2021
2021
Use of video consultation in mental health departments in a hospital: a qualitative study of therapists' experiences of video consultations during the period of Covid-19 …
M Knudsen Gullslett, E Kristiansen, ER Nilsen
2021
E-health literacy and associated factors among chronic patients in a low-income country: a cross-sectional survey
B Chakilu Tilahun, B Fikadie Endehabtu, MK Gullslett, SA Mengiste
2020
Towards a framework for trust-based management of municipal home care. A realist informed evaluation.
T Eide, M Gullslett, J Dugstad, ER Nilsen, B McCormack, H Eide
2019
Digitalt tilsyn–en reise i samhandling og samskaping. Rapport fra forskningsprosjektet" Implementation of welfare technology. Digital surveillance in municipalities and its …
E Nilsen, JH Dugstad, H Eide, T Eide, TR Eikebrokk, MK Gullslett, ...
Høgskolen i Sørøst-Norge, 2017
2017
Mental health crisis–experiences and strategies in everyday life
M Gullslett, M Borg, H Kim
Psychiatrische Praxis 38 (S 01), OP12_RE, 2011
2011
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20