Hogne Lerøy Sataøen
Hogne Lerøy Sataøen
Associate Professor (Docent) Örebro University
Verifisert e-postadresse på oru.se - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Trapped in conformity? Translating reputation management into practice
A Wæraas, HL Sataøen
Scandinavian Journal of Management 30 (2), 242-253, 2014
732014
Being all things to all customers: Building reputation in an institutionalized field
A Wæraas, HL Sataøen
British Journal of Management 26 (2), 310-326, 2015
332015
Higher education as object for corporate and nation branding: Between equality and flagships
HL Sataøen
Journal of Higher Education Policy and Management 37 (6), 702-717, 2015
322015
Branding without unique brands: Managing similarity and difference in a public sector context
HL Sataøen, A Wæraas
Public Management Review 17 (3), 443-461, 2015
312015
Towards a sustainable grid development regime? A comparison of British, Norwegian, and Swedish grid development
HL Sataøen, OA Brekke, S Batel, M Albrecht
Energy Research & Social Science 9, 178-187, 2015
182015
Building a sector reputation: the strategic communication of national higher education
HL Sataøen, A Wæraas
International Journal of Strategic Communication 10 (3), 165-176, 2016
162016
Transforming the “third mission” in Norwegian higher education institutions: a boundary object theory approach
HL Sataøen
Scandinavian Journal of Educational Research 62 (1), 52-67, 2018
122018
«Åpne, mangfoldige og respektfulle?» Visjoner og kjerneverdier i norske og svenske høyere utdanningsinstitusjoner
HL Sataøen
Högre utbildning 4 (2), 95-108, 2014
102014
Regional klimasårbarheitsanalyse for Nord-Norge
K Groven, HL Sataøen, C Aall
Norsk oppfølging av Arctic Climate Impact Assessment (NorACIA). VF-rapport 4 …, 2006
102006
Building the hydrogen highway: the visions of a large-scale hydrogen project in Norway
H Sataøen
Sociological research online 13 (3), 91-103, 2008
72008
What we stand for: reputation platforms in Scandinavian higher education
A Wæraas, HL Sataøen
Universities as Agencies, 155-181, 2019
62019
Part of the big family? The ambiguity of brand leadership in the public sector
HL Sataøen, A Wæraas
Public Leadership. New York, NY: Nova Publishers, 2011
62011
Lokale energiutredninger: Evalueringsrapport
H Sataøen, C Aall, T Mjøs, R Sijstermans
VF-rapport 5, 2007, 2007
62007
Institusjonell etnografi: Ei inspirasjonskjelde for den skandinaviske organisasjonsteorien?
KG Lundberg, HL Sataøen
Nordiske organisasjonsstudier 16 (1), 30-50, 2014
52014
Omdømmearbeid i norske helseforetak: både selvsagt og suspekt
HL Sataøen
Universitetsforlaget, 2011
52011
Sub-sector branding and nation branding: the case of higher education
HL Sataøen
Corporate Communications: An International Journal, 2019
42019
Ekspertise, politikk eller dialog? Nettutvikling i Norge, Sverige og Storbritannia
OA Brekke, HL Sataøen
Uni Rokkansenteret, 2012
32012
Frå folkeopplysning til omdømmehandtering? Om institusjonalisering og profesjonalisering av informasjons-og kommunikasjonsarbeid i norske sjukehus
HL Sataøen
The University of Bergen, 2011
32011
Barrierer mot vindkraft, en analyse av holdninger i lokalbefolkningen
M Knagenhjelm, HL Sataøen
VF-Notat 14/2005, 2005
32005
Distriktsvenleg, miljøvenleg og klimavenleg?: Drivkrefter i utviklinga av småkraft i Hardanger
HL Sataøen, OA Brekke, SI Angell
Tidsskriftet Utmark, 68-82, 2017
22017
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20