Følg
Cathrine Filstad
Cathrine Filstad
Professor, Norwegian Business School/The Norwegian Police University College/University of Tromsø
Verifisert e-postadresse på bi.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
How newcomers use role models in organizational socialization
C Filstad
Journal of workplace learning 16 (7), 396-409, 2004
2922004
Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse
C Filstad
Fagbokforlaget, 2016
262*2016
Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse
C Filstad
Fagbokforlaget, 2010
2622010
Organizational commitment through organizational socialization tactics
C Filstad
Journal of Workplace Learning 23 (6), 376-390, 2011
1522011
How does a newcomer construct identity? A socio‐cultural approach to workplace learning
G Blåka, C Filstad
International Journal of Lifelong Education 26 (1), 59-73, 2007
1292007
Belonging at work: the experiences, representations and meanings of belonging
C Filstad, LEM Traavik, M Gorli
Journal of workplace learning 31 (2), 116-142, 2019
1272019
Organisasjonslæring: Fra kunnskap til kompetanse (2. utg.)
C Filstad
Bergen: Fagbokforlaget, 2016
732016
The politics of sensemaking and sensegiving at work
C Filstad
Journal of Workplace Learning 26 (1), 3-21, 2014
732014
Becoming a learning organization: The espoused values of police managers from two Norwegian districts
C Filstad, P Gottschalk
The Learning Organization 18 (6), 486-500, 2011
602011
Suksesskriterier for etablering av en sterk læringskultur
C Filstad
Magma 2, 2010
562010
Learning in organizations
C Filstad, G Blåka
Cappelen, 2007
552007
Organisationslärande: från kunskap till kompetens
C Filstad
Studentlitteratur, 2012
542012
Learning to be a competent paramedic: emotional management in emotional work
C Filstad
International Journal of Work Organisation and Emotion 3 (4), 368-383, 2010
492010
Performance evaluation of police oversight agencies
C Filstad, P Gottschalk
Policing & society 21 (1), 96-109, 2011
422011
Nyansatte i organisasjoner: perspektiver på læring og organisasjonssosialisering
C Filstad Jakobsen
Abstrakt Forlag, 2003
422003
Police leadership as a professional practice
C Filstad, T Karp
Policing and Society 31 (7), 767-783, 2021
362021
How police leaders learn to lead
C Filstad, T Karp, R Glomseth
Policing: a journal of policy and practice 14 (3), 601-615, 2020
362020
Crossing power and knowledge boundaries in learning and knowledge sharing: the role of ESM
C Filstad, B Simeonova, M Visser
The Learning Organization (in press), 2017
362017
Læring i helseorganisasjoner
G Blåka, C Filstad
Cappelen Akademisk Forlag, 2007
36*2007
Knowledge sharing in criminal investigations: an empirical study of Norwegian police as value shop
G Dean, C Filstad, P Gottschalk
Criminal justice studies 19 (4), 423-437, 2006
322006
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20