Cathrine Filstad
Cathrine Filstad
Professor, Norwegian Business School/The Norwegian Police University College/University of Tromsø
Verifisert e-postadresse på bi.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
How newcomers use role models in organizational socialization
C Filstad
Journal of workplace learning, 2004
2192004
Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse
C Filstad
Fagbokforlaget, 2016
184*2016
Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse
C Filstad
Fagbokforlaget, 2010
1842010
How does a newcomer construct identity? A socio‐cultural approach to workplace learning
G Blåka, C Filstad
International Journal of Lifelong Education 26 (1), 59-73, 2007
1082007
Organizational commitment through organizational socialization tactics
C Filstad
Journal of Workplace Learning, 2011
1022011
Learning in organizations
C Filstad, G Blåka
Cappelen, 2007
512007
Becoming a learning organization
C Filstad, P Gottschalk
The learning organization, 2011
412011
The politics of sensemaking and sensegiving at work
C Filstad
Journal of Workplace Learning, 2014
382014
Organisationslärande: från kunskap till kompetens
C Filstad
Studentlitteratur, 2012
362012
Suksesskriterier for etablering av en sterk læringskultur
C Filstad
Magma 2, 2010
312010
Learning to be a competent paramedic: emotional management in emotional work
C Filstad
International Journal of Work Organisation and Emotion 3 (4), 368-383, 2010
312010
Nyansatte i organisasjoner: perspektiver på læring og organisasjonssosialisering
C Filstad Jakobsen
Abstrakt Forlag, 2003
312003
Læring i helseorganisasjoner
G Blåka, C Filstad
Cappelen Akademisk Forlag, 2007
29*2007
Creating a learning organization in law enforcement
C Filstad, P Gottschalk
The Learning Organization, 2010
242010
Learning and knowledge as interrelations between CoPs and NoPs
C Filstad
The Learning Organization, 2014
222014
Transforming knowledge to knowing at work: The experiences of newcomers
C Filstad, J McManus
International Journal of Lifelong Education 30 (6), 763-780, 2011
222011
Knowledge sharing in criminal investigations: an empirical study of Norwegian police as value shop
G Dean, C Filstad, P Gottschalk
Criminal Justice Studies 19 (4), 423-437, 2006
222006
Organisasjonslæring: Fra kunnskap til kompetanse (2. utg.)
C Filstad
Bergen: Fagbokforlaget, 2016
212016
Performance evaluation of police oversight agencies
C Filstad, P Gottschalk
Policing & society 21 (1), 96-109, 2011
202011
Information management for investigation and prevention of white-collar crime
P Gottschalk, C Filstad, R Glomseth, H Solli-Sæther
International Journal of Information Management 31 (3), 226-233, 2011
192011
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20