Anna Sulima
Anna Sulima
Wroclaw University of Economics
Verified email at uj.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Optimal Portfolio Selection in an Itô–Markov Additive Market
Z Palmowski, Ł Stettner, A Sulima
Risks 7 (1), 34, 2019
102019
Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej? w W
T Misiak, A Sulima, T Tokarski
Kwiatkowska, E. Kwiatkowski, 2010
102010
Złote reguły akumulacji w N-kapitałowym modelu wzrostu gospodarczego
P Dykas, A Sulima, T Tokarski
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 228 (11-12), 47-75, 2008
102008
A note on chaotic and predictable representations for Itô–Markov additive processes
Z Palmowski, Ł Stettner, A Sulima
Stochastic Analysis and Applications 36 (4), 622-638, 2018
62018
Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?, opracowanie przygotowane na konferencję Katedry Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
T Misiak, A Sulima, T Tokarski
Łódź, czerwiec, 2009
52009
Czy w polskich powiatach występuje efekt konwergencji realnej?,[w:] Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, red
T Misiak, A Sulima, T Tokarski
W. Kwiatkowska, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2010
42010
Optymalna strategia inwestycyjna na rynku finansowym Blacka-Scholesa-Mertona typu Lévy’ego
A Sulima
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 19-36, 2019
22019
Równowaga w modelu Nonnemana-Vanhoudta z funkcją produkcji CES
A Sulima
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 252 (11-12), 47-59, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8