Birgit Andrine Apenes Solem
Birgit Andrine Apenes Solem
Associate Professor, The University College of Southeast Norway
Verifisert e-postadresse på usn.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Engagement valence duality and spillover effects in online brand communities
JLH Bowden, J Conduit, LD Hollebeek, V Luoma-Aho, BA Solem
Journal of Service Theory and Practice, 2017
832017
Influences of customer participation and customer brand engagement on brand loyalty
BAA Solem
Journal of Consumer Marketing, 2016
692016
The effects of regulatory fit on customer brand engagement: an experimental study of service brand activities in social media
BAA Solem, PE Pedersen
Journal of Marketing Management 32 (5-6), 445-468, 2016
532016
The role of customer brand engagement in social media: conceptualisation, measurement, antecedents and outcomes
BAA Solem, PE Pedersen
International Journal of Internet Marketing and Advertising 10 (4), 223-254, 2016
242016
The consumer engagement/return on social media engagement interface: development of a conceptual model
LD Hollebeek, BAA Solem
Contemporary Issues in Social Media Marketing, 132-148, 2017
142017
The Role of Social Capital in Shaping Consumer Engagement within Online Brand Communities
JLW Bowden, ...
The Handbook of Communication Engagement, 2018
72018
The process of customer brand engagement in interactive contexts : prerequisites, conceptual foundations, antecedents, and outcomes.
BAA Solem
Norwegian School of Economis, Department of Strategy and Management, 2016
62016
Routledge Handbook of the Business of Women's Sport
N Lough, AN Geurin
Routledge, 2019
22019
Digitaliseringens påvirkning på varehandel: En litteraturstudie
PE Pedersen, BAA Solem, E Kristiansen
Universitetet i Sørøst-Norge, 2018
22018
Emerging theories of consumer-driven market innovation, adoption, and diffusion: A selective review of consumer-oriented studies
A Branstad, BA Solem
Journal of Business Research, 2020
12020
Sport, sponsors, and sponsor fit: Media presentations of Norwegian women athletes in Olympic events
E Kristiansen, BAA Solem, M Lagerborg
Routledge Handbook of the Business of Women's Sport, 515-528, 2019
2019
Eventledelse
T Dille, E Kristiansen, BAA Solem
Universitetsforlaget, 2019
2019
Markedsinnovasjon, adopsjon og diffusjon: Ulike markedslogikker illustrert gjennom matmarkedet.
PE Solem, B. A. A., Branstad, A., Pedersen
Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 8, 27-36, 2018
2018
Business model innovation in the retail industry: a service system perspective
PE Pedersen, BA Solem, K Bentsen
Innovating for Trust, 2017
2017
Radikal forretningsmodellinnovasjon i varehandelen
PE Solem, B. A., Bentsen, K., Pedersen
Nye forretningsmodeller i handelen: innovasjon for en bærekraftig fremtid …, 2017
2017
Vestfoldbibliotekene-en merkevare i prosess: Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold
S Tvedten, BAA Solem, E Elvestad, A Thorkildsen
2015
Kapittel 1. Eventledelse–innledende betraktninger
E Kristiansen, T Dille, BAA Solem
Eventledelse, 9-19, 0
Kapittel 14. Utvikling av eventer ved bruk av tjenestedesign
BAA Solem
Eventledelse, 203-220, 0
Converting Consumer Engagement on Social Media Platforms to Store Visits, Purchases and Enhanced Profitability Menu
BA Solem, LD Hollebeek
Engaging with brands on Facebook: How does it affect Brand Satisfaction and Brand Loyalty?
BAA Solem
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20