Rannveig Hart
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
The effect of childhood family size on fertility in adulthood: New evidence from IV estimation
S Cools, RK Hart
Demography 54 (1), 23-44, 2017
262017
Earnings and first birth probability among Norwegian men and women 1995–2010
RK Hart
Demographic Research 33, 1067-1104, 2015
252015
Children and union dissolution across four decades: Evidence from Norway
RK Hart, TH Lyngstad, E Vinberg
European Sociological Review 33 (2), 317-331, 2017
122017
Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge
L Dommermuth, RK Hart, T Lappegård, M Rønsen, KA Wiik
Oslo: Statistisk sentralbyrå, 2015
112015
Hvem velger å få (flere) barn
R Hart, M Rønsen, A Syse
Økonomiske analyser 15 (4), 48-59, 2015
72015
Union Histories of Dissolution: What Can They Say About Childlessness?
RK Hart
European Journal of Population 35 (1), 101-131, 2019
62019
Identifying interaction effects using random fertility shocks
R Hart, S Cools
Demographic Research 40, 261-278, 2019
62019
The Father’s Quota: An Earnings Equalizer?
RK Hart, SN Andersen, N Drange
March 2016 at the Annual Meeting of the Population Association of America …, 2016
62016
Effects of income and the cost of children on fertility. Quasi-experimental evidence from Norway
TA Galloway, RK Hart
Statistics Norway, Research Department Discussion Papers, 2015
52015
Befolkningsframskrivinger 2016-2100: Fruktbarhet
A Syse, R Hart, KN Aase
Økonomiske analyser, 3/2016, 14-24, 2016
32016
Effects of income and the cost of children on fertility
TA Galloway, RK Hart
Quasi-experimental evidence from Norway. Statistics Norway, 2015
32015
Increasingly stable or more stressful? Children and union dissolution across four decades: Evidence from Norway
E Vinberg, H Rannveig Kaldager, L Torkild H
Statistisk sentralbyrå, 2015
32015
The effect of childhood family size on fertility in adulthood
S Cools, RK Hart
New evidence from IV estimation. Oslo, Norway: Statistics Norway (Discussion …, 2014
32014
Fallende fruktbarhet i Norge
RK Hart, Ø Kravdal
Report. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020
22020
Effects of policy on fertility: A systematic review of (quasi) experiments
J Bergsvik, A Fauske, RK Hart
Statistisk sentralbyrå, 2020
22020
Effects of extended paternity leave on union stability and fertility
RK Hart, SN Andersen, N Drange
Discussion Papers, 2019
22019
Individualiserte livsløp?-Et sekvensanalytisk blikk på samlivene til norske menn og kvinner født 1927–1966
RK Hart, TH Lyngstad
Tidsskrift for samfunnsforskning 57 (02), 135-166, 2016
22016
Uptake of Attendance Benefit for Children with a Disability in Norway: Impact of Socioeconomic Status and Immigrant Background
I Brekke, M Evensen, RK Hart
Scandinavian Journal of Disability Research 22 (1), 2020
12020
Blowing in the wind? The effect of weather on the intensity and spatial distribution of crime
R Hart, W Pedersen, T Skardhamar
SocArXiv, 2019
12019
The effect of childhood family size on fertility in adulthood. New evidence form IV estimation
S Cools, RK Hart
Discussion Papers, 2015
12015
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20