Liza Reisel
Liza Reisel
Research Director at the Institute for Social Research
Verifisert e-postadresse på samfunnsforskning.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Competing explanations of undergraduate noncompletion
P Attewell, S Heil, L Reisel
American Educational Research Journal 48 (3), 536-559, 2011
2602011
What is academic momentum? And does it matter?
P Attewell, S Heil, L Reisel
Educational Evaluation and Policy Analysis 34 (1), 27-44, 2012
235*2012
The neglected role of adolescent emotional well-being in national educational achievement: Bridging the gap between education and mental health policies
SR Sznitman, L Reisel, D Romer
Journal of Adolescent Health 48 (2), 135-142, 2011
662011
College selectivity and degree completion
S Heil, L Reisel, P Attewell
American Educational Research Journal 51 (5), 913-935, 2014
632014
Two paths to inequality in educational outcomes: Family background and educational selection in the United States and Norway
L Reisel
Sociology of Education 84 (4), 261-280, 2011
512011
Minority dropout in higher education: A comparison of the United States and Norway using competing risk event history analysis
L Reisel, I Brekke
European sociological review 26 (6), 691-712, 2010
472010
Institutionalizing intersectionality in the Nordic countries: Anti-discrimination and equality in Denmark, Finland, Norway, and Sweden
A Borchorst, L Freidenvall, J Kantola, L Reisel, M Teigen
Institutionalizing Intersectionality, 59-88, 2012
432012
Gender segregation in vocational education: Introduction
L Reisel, K Hegna, C Imdorf
Gender segregation in vocational education, 2015
39*2015
Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet
L Reisel, M Teigen
Gyldendal akademisk, 2014
392014
Is more always better? Early career returns to education in the United States and Norway
L Reisel
Research in Social Stratification and Mobility 31, 49-68, 2013
332013
Kjønnssegregering i utdanning og arbeidsliv: status og årsaker
L Reisel, I Brekke
212013
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet
L Reisel, M Teigen
Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet, 11-28, 2014
202014
Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet
KM Østbakken, L Reisel, P Schøne, E Barth
Institutt for samfunnsforskning, 2017
192017
Kjønnsdelte utdannings-og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering
L Reisel, ØS Skorge, S Uvaag
Rapport–Institutt for samfunnsforskning, 2019
122019
Legal harmonization and intersectionality in Swedish and Norwegian anti-discrimination reform
L Reisel
Social Politics 21 (2), 218-240, 2014
122014
Transnasjonal oppvekst: Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn
H Lidèn, A Bredal, L Reisel
122014
Norway: Ethnic (In) equality in a social-democratic welfare state
L Reisel, AS Hermansen, MT Kindt
The palgrave handbook of race and ethnic inequalities in education, 843-884, 2019
112019
Kjønnsdelte utdanningsvalg
L Reisel
Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet, 119-145, 2014
112014
Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context
SR Sznitman, L Reisel, A Khurana
Journal of Adolescence 56, 118-126, 2017
102017
Entering the labor market
L Reisel, L Lessard-Phillips, P Kasinitz
The changing face of world cities. Young adult children of immigrants in …, 2012
102012
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20