Kristine Nergaard
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv
K Nergaard
Sluttrapport. Fafo-rapport 38, 2018
64*2018
Labour market mobility in Nordic welfare states
Nordiska ministerrådet
Nordic Council of Ministers, 2010
55*2010
Labour relations in Norway
E Løken, TA Stokke, K Nergaard
Fafo-report 33, 2009
532009
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
L Eldring, AM Ødegård, RK Andersen, M Bråten, K Nergaard, K Alsos
Oslo, Fafo, 2011
502011
Engaging with variable pay: A comparative study of the metal industry
K Nergaard, JE Dølvik, P Marginson, J Arasanz Díaz, B Bechter
European Journal of Industrial Relations 15 (2), 125-146, 2009
462009
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport
K Nergaard
Fafo-rapport 2018:38, 2018
45*2018
Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014
K Nergaard
FAFO-notat 7, 13, 2016
452016
Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005
K Nergaard, TA Stokke
Oslo: Fafo-rapport 518, 2006
402006
Variable pay and collective bargaining: A cross-national comparison of the banking sector
F Traxler, J Arrowsmith, K Nergaard, JM Molins Lopez-Rodo
Economic and Industrial Democracy 29 (3), 406-431, 2008
382008
Oss i mellom: Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting-RegjeringAv Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
G Hernes
Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon, 1993
371993
Det kollektive arbeidslivet: organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør
TA Stokke, S Evju, K Nergaard
Universitetsforl., 2013
352013
Atypisk arbeid. Midlertidige ansettelser og deltidsarbeid i Norge
K Nergaard
Fafo-rapport, 2004
342004
Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte. Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009
K Nergaard
Fafo-notat, 2010
332010
Fagorganisering i Norden. Status og utviklingstrekk
K Nergaard
Oslo: Fafo, 2010
332010
Til renholdets pris
SC Trygstad, K Nergaard, K Alsos, ØM Berge, M Bråten, AM Ødegård
Oslo: Fafo, 2011
322011
Utleie av arbeidskraft 2011
K Nergaard, T Nesheim, K Alsos, ØM Berge, SC Trygstad, AM Ødegård
Fafo-rapport 2011 33, 2011
292011
Lock-in patterns among employees: A Nordic comparison
B Furåker, A Saloniemi
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 30 (4), 2014
272014
Arbeidsforhold i utelivsbransjen
SC Trygstad, RK Andersen, IM Hagen, K Nergaard, H Nicolaisen, ...
Oslo, Norway: FAFO, 2014
262014
Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008
K Nergaard, TA Stokke
Oslo: Fafo, 2010
252010
Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009. Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og tillitsverv
K Nergaard, TA Stokke
Fafo-rapport, 2010
252010
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20