Παρακολούθηση
Panos Kourouthanassis
Panos Kourouthanassis
Professor, Department of Informatics, Ionian University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Explaining online shopping behavior with fsQCA: The role of cognitive and affective perceptions
IO Pappas, PE Kourouthanassis, MN Giannakos, V Chrissikopoulos
Journal of Business Research 69 (2), 794-803, 2016
4582016
Tourists responses to mobile augmented reality travel guides: The role of emotions on adoption behavior
P Kourouthanassis, C Boletsis, C Bardaki, D Chasanidou
Pervasive and Mobile Computing 18, 71-87, 2015
3592015
The interplay of online shopping motivations and experiential factors on personalized e-commerce: A complexity theory approach
IO Pappas, PE Kourouthanassis, MN Giannakos, G Lekakos
Telematics and informatics 34 (5), 730-742, 2017
2622017
Introduction to the special issue mobile commerce: the past, present, and future of mobile commerce research
PE Kourouthanassis, GM Giaglis
International journal of electronic commerce 16 (4), 5-18, 2012
2232012
Shiny happy people buying: the role of emotions on personalized e-shopping
IO Pappas, PE Kourouthanassis, MN Giannakos, V Chrissikopoulos
Electronic Markets 24, 193-206, 2014
1972014
Measuring service quality from unstructured data: A topic modeling application on airline passengers’ online reviews
N Korfiatis, P Stamolampros, P Kourouthanassis, V Sagiadinos
Expert Systems with Applications 116, 472-486, 2019
1862019
Towards a classification framework for mobile location based services
GM Giaglis, P Kourouthanassis, A Tsamakos
Mobile commerce: technology, theory and applications, 67-85, 2003
1862003
Demystifying the design of mobile augmented reality applications
PE Kourouthanassis, C Boletsis, G Lekakos
Multimedia Tools and Applications 74, 1045-1066, 2015
1832015
Developing consumer-friendly pervasive retail systems
P Kourouthanassis, G Roussos
IEEE Pervasive Computing 2 (02), 32-39, 2003
1792003
Sense and sensibility in personalized e‐commerce: How emotions rebalance the purchase intentions of persuaded customers
IO Pappas, PE Kourouthanassis, MN Giannakos, V Chrissikopoulos
Psychology & Marketing 34 (10), 972-986, 2017
1222017
Enhancing user experience through pervasive information systems: The case of pervasive retailing
PE Kourouthanassis, GM Giaglis, AP Vrechopoulos
International Journal of Information Management 27 (5), 319-335, 2007
1222007
On the potential use of mobile positioning technologies in indoor environments
K Fouskas, G Giaglis, P Kourouthanassis, A Pateli, A Tsamakos
BLED 2002 Proceedings, 33, 2002
1112002
Flying to quality: Cultural influences on online reviews
P Stamolampros, N Korfiatis, P Kourouthanassis, E Symitsi
Journal of Travel Research 58 (3), 496-511, 2019
1002019
A case study in pervasive retail
G Roussos, J Tuominen, L Koukara, O Seppala, P Kourouthanasis, ...
Proceedings of the 2nd international workshop on Mobile commerce, 90-94, 2002
842002
Deploying RFID-enabled services in the retail supply chain: Lessons learned toward the internet of things
C Bardaki, P Kourouthanassis, K Pramatari
Information Systems Management 29 (3), 233-245, 2012
792012
Intelligent cokes and diapers: MyGrocer ubiquitous computing environment
P Kourouthanassis, D Spinellis, G Roussos, GM Giaglis
First International Mobile Business Conference, 150-172, 2002
732002
Explaining travellers online information satisfaction: A complexity theory approach on information needs, barriers, sources and personal characteristics
PE Kourouthanassis, P Mikalef, IO Pappas, P Kostagiolas
Information & Management 54 (6), 814-824, 2017
722017
Explaining user experience in mobile gaming applications: an fsQCA approach
IO Pappas, P Mikalef, MN Giannakos, PE Kourouthanassis
Internet Research 29 (2), 293-314, 2019
632019
A roadmap for research in mobile business
KG Fouskas, GM Giaglis, PE Kourouthanassis, S Karnouskos, A Pitsillides, ...
International Journal of Mobile Communications 3 (4), 350-373, 2005
622005
Work-related factors influencing doctors search behaviors and trust toward medical information resources
P Kostagiolas, N Korfiatis, P Kourouthanasis, G Alexias
International Journal of Information Management 34 (2), 80-88, 2014
522014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20