Følg
Rense Haveman
Rense Haveman
Ecological Consultant, Central Government Real Estate Agency
Verifisert e-postadresse på wur.nl
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Handboek natuurdoeltypen; 2e geheel herziene druk
D Bal, HM Beije, M Fellinger, R Haveman, A Van Opstal, FJ Van Zadelhoff
331*2001
European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots
M Chytrý, SM Hennekens, B Jiménez‐Alfaro, I Knollová, J Dengler, ...
Applied vegetation science 19 (1), 173-180, 2016
2902016
Handboek Natuurdoeltypen, Tweede geheel herziene editie
D Bal, HM Beije, M Fellinger, R Haveman, A Van Opstal, FJ Van Zadelhoff
Rapport Expertisecentrum LNV, 42-44, 2001
462001
Quantifying structure of Natura 2000 heathland habitats using spectral mixture analysis and segmentation techniques on hyperspectral imagery
CA Mücher, L Kooistra, M Vermeulen, JV Borre, B Haest, R Haveman
Ecological indicators 33, 71-81, 2013
452013
Stellarietea mediae
R Haveman, JHJ Schaminée, EJ Weeda
De Vegetatie van Nederland 4: Plantengemeenschappen van de kust en van …, 1998
421998
The analysis of long‐term changes in plant communities using large databases: The effect of stratified resampling
R Haveman, JAM Janssen
Journal of Vegetation Science 19 (3), 355-362, 2008
412008
Schatten voor de natuur: achtergronden, inventaris en toepassingen van de Landelijke Vegetatie Databank
JHJ Schaminée, JAM Janssen, R Haveman, SM Hennekens, ...
Alterra, 2006
332006
Freakish patterns–species and species concepts in apomicts
R Haveman
Nordic Journal of Botany 31 (3), 257-269, 2013
292013
Preadvies mossen en korstmossen.
RJ Bijlsma, A Aptroot, KW Van Dort, R Haveman, CM Van Herk, ...
Directie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2009
232009
The role of the Weberian Reform in European Rubus research and the taxonomy of locally distributed species–which species should we describe?
R Haveman, I Ronde
Nordic Journal of Botany 31 (2), 145-150, 2013
222013
Rubus canduliger, a new regional species from the Netherlands, with notes on the range structure and dynamics of brambles (Rubus, Rosaceae)
RJ Bijlsma, R Haveman
Folia Geobotanica 42 (3), 315-329, 2007
172007
Apomicten: het belang van een genuanceerde taxonomie voor plantensociologisch onderzoek en natuurbeheer.
R Haveman, JHJ Schaminée, EJ Weeda
Stratiotes 25, 3-25, 2002
172002
Veldgids rompgemeenschappen
JHJ Schaminée, JAM Janssen, EJ Weeda, PWFM Hommel, R Haveman, ...
KNNV uitgeverij, 2015
152015
Rhamno-Prunetea
R Haveman, JHJ Schaminée, J Weeda, Eddy
De vegetatie van Nederland. 5. Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen …, 1996
141996
Revisie vegetatie van Nederland
J Schaminée, R Haveman, PWFM Hommel, JAM Janssen, I de Ronde, ...
Westerlaan Publisher, 2017
132017
Dimensions of invasiveness: Links between local abundance, geographic range size, and habitat breadth in Europe’s alien and native floras
TS Fristoe, M Chytrý, W Dawson, F Essl, R Heleno, H Kreft, N Maurel, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (22), e2021173118, 2021
122021
Lonicero-Rubetea plicati
R Haveman, JHJ Schaminée, AHF Stortelder
De vegetatie van Nederland. 5. Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen …, 1996
121996
Natuurkwaliteit dankzij extensief beheer
RJ Bijlsma, RW De Waal, E Verkaik, CA van den Berg, R Haveman
Nieuwe mogelijkheden voor beehr gericht op een veerkrachtig bos-en …, 1902
121902
Quercetea robori-petraeae
P Hommel, R Haveman, JAM Janssen, I de Ronde
Revisie Vegetatie van Nederland, 168-176, 2017
112017
Branden als EGM-maatregel
R Bobbink, MJ Weijters, M Nijssen, J Vogels, R Haveman, AT Kuiters
Directie Kennis, Ministerie LNV, 2009
112009
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20