Follow
Marianne Hagelia
Marianne Hagelia
Stipendiat ved NTNU og Høgskulelektor ved Seksjon for IKT og læring på Høgskolen i Østfold
Verified email at hagelia.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Digital 3D-modellering inn i håndverksfag: En undersøkelse av 16-åringers håndtering av avansert digitalt ingeniørverktøy
M Hagelia
12007
PhD-skisse: Hvilken læringsstrategi har de unge på internett?
M Hagelia
NTNU, 2014
2014
Vitenskapsteori essay: GJØR DEN KVALITATIVE FORSKER RIMELIGE ANTAKELSER ?
M Hagelia
https://www.academia.edu/17658749/Vitenskapsteori_essay_GJ%C3 …, 2014
2014
LEDELSESTEORI I DET TEKNOLOGITETTE KLASSEROMMET
Hagelia
https://www.academia.edu/11037369 …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4