Bent Sofus Tranøy
Bent Sofus Tranøy
Professor i Statsvitenskap Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania
Verified email at inn.no
TitleCited byYear
Utenfor, annerledes og suveren?: Norge under EØS-avtalen
DH Claes, BS Tranøy
Fagbokforlaget, 1999
641999
Markedets makt over sinnene
BS Tranøy
Aschehoug, 2006
572006
Den fragmenterte staten: reformer, makt og styring
BS Tranøy, Ø Østerud
Gyldendal akademisk, 2001
532001
En fragmentert stat?
BS Tranøy, Ø Østerud
I BS Tranøy og Ø. Østerud (red.). Den fragmenterte staten. Oslo, Gyldendal …, 2001
372001
Mot et globalisert Norge
BS Tranøy, Ø Østerud
Utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2001
282001
Norway: Changing the model
L Mjøset, Å Cappelen, J Fagerberg, BS Tranoy
ARENA, 1994
241994
Den fragmenterte staten
BS Tranøy, Ø Østerud
Reformer makt og styring. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001
232001
Komparativ metode–mellom ideografiske og nomotetiske idealer
BS Tranøy
Sosiologi i dag 23 (4), 17-40, 1993
171993
Global økonomi, krise og politisk styring
DH Claes, H Hveem, BS Tranøy
Universitetsforl., 2012
162012
Økonomisk globalisering og politisk styring
DH Claes, H Hveem, BS Tranøy
Universitetsforl., 2006
162006
Ingen vei utenom? Norge i integrasjonsprosessene i Europa 1946-1994
HØ Pharo, DH Claes, BS Tranøy
i Dag Harald Claes og Bent Sofus Tranøy (red.), Utenfor, annerledes og …, 1999
151999
Losing credit: the politics of liberalisation and macro-economic regime change in Norway 1980-92 (99)
BS Tranøy
132000
Bubble, bust and more boom: The political economy of housing in Norway
BS Tranøy
Comparative European Politics 6 (3), 325-345, 2008
112008
Styring, selvregulering og selvsosialisering: staten, bankene og kredittpolitikken 1950-1988
BS Tranøy
111993
Norway–The Accidental Role Model
BS Tranøy
The political economy of sovereign wealth funds, 177-201, 2010
92010
Recommodification, residualism, and risk: The political economy of housing bubbles in Norway
BS Tranøy
The politics of housing booms and busts, 97-121, 2009
92009
Poor governance in a very rich and advanced (micro) state: Reflections from political science
BS Tranøy
european political science 10 (3), 277-291, 2011
82011
The Swedish financial sector, 1985–92: policy-assisted boom, bust and rescue
BS Tranøy
Bovens et al, 401-418, 2001
82001
Norsk politikk og påvirkningen fra EU–hvor mye og hvordan?
DH Claes, BS Tranøy
Utenfor, annerledes og suveren, 1999
81999
¿ 7FFra Oslo-skole"-ambisjoner til neoliberale visjoner: staten og kredittmarkedet 1950 til 1990
BS Tranøy
Norges forskningsråd, 1994
81994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20