Følg
Rolf K. Baltzersen
Rolf K. Baltzersen
Oslo Metropolitan University
Verifisert e-postadresse på oslomet.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy
RK Baltzersen
Australasian Journal of Educational Technology 26 (6), 2010
402010
The importance of metacommunication in supervision processes in higher education.
RK Baltzersen
International journal of higher education 2 (2), 128-140, 2013
372013
Å samtale om samtalen
RK Baltzersen
Bergen: Fagbokforlaget, 2008
28*2008
Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1-Januar 2014)
RK Baltzersen
B&M Open Press, 2014
19*2014
Den digitale lærergjerningen
RK Baltzersen
LA STÅ! Læring - på veien mot den profesjonelle lærer. I: Svanberg, Ray og …, 2009
14*2009
IKT-mirakelkur eller tynn suppe? en kritisk analyse av sentrale teknologibegreper innenfor skolefeltet
RK Baltzersen
Høgskolen i Østfold - rapportserie, 2007
11*2007
Iboende pedagogikk eller "black box"? En pedagogisk analyse av 3 læringsplattformer med utgangspunkt i deres tekniske arkitektur.
RK Baltzersen, H Tolsby, HS Røising
Rapport, Høgskolen i Østfold, 29, 2007
7*2007
Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. I E. Elstad, & A. Turmo (Red.)
R Baltzersen
Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis, 145-163, 2006
7*2006
Hva er egentlig teknologideterminisme? Et forsøk på å tydeliggjøre begrepet gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme
RK Baltzersen
Arbeidsrapport, Høgskolen i Østfold, 17, 2008
6*2008
Veiledning på masteroppgaven
RK Baltzersen
Bookboomers, 2018
5*2018
En digital mappetenkning innenfor det wikipedianske klasserommet? Noen refleksjoner rundt hva som kjennetegner et radikalt gjennomsiktig læringsmiljø.
R Baltzersen, H Tolsby
Mapper i digitale læringskontekstar - erfaringar og perspektiv frå høgre …, 2008
52008
Metadiscourse in Knowledge Building: A question about written or verbal metadiscourse
RK Baltzersen
Knowledge Building Summer Institute, 2013
42013
Digitale fortellinger i skolen
RK Baltzersen
32019
Wikipediansk læringsmiljø i Østfold
RK Baltzersen
Forum for fjernundervisning 1, 12-13, 2008
32008
Creative Problem Solving in Online Innovation Contests: What Motivates Top Solvers to Participate in the New Collaborative Economy?
RK Baltzersen
Strategies for Business Sustainability in a Collaborative Economy, 239-264, 2020
22020
Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education. An explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between …
RK Baltzersen
University of Oslo, Faculty of Educational Studies, Department of Teacher …, 2017
22017
Aksjonslæring
RK Baltzersen
Praksisveilederen i skolen, 2014
22014
Texter i en wikigemenskap. I M. Alexandersson & T. Hansson (Red.)
RK Baltzersen
Unga nätmiljöer–nya villkor för samarbete och lärande, 127-148, 2011
22011
Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen
RK Baltzersen
Veiledning under nye vilkår., Kapittel 5, 2011
2*2011
Store Norske Wikipedia
R Baltzersen
Utdanning, 2010
22010
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20