Rolf K. Baltzersen
Rolf K. Baltzersen
Verifisert e-postadresse på hiof.no - Startside
TittelSitert avÅr
Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy
RK Baltzersen
Australasian Journal of Educational Technology 26 (6), 2010
362010
Å samtale om samtalen
RK Baltzersen
Bergen: Fagbokforlaget, 2008
26*2008
The importance of metacommunication in supervision processes in higher education.
RK Baltzersen
International journal of higher education 2 (2), 128-140, 2013
252013
Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1-Januar 2014)
RK Baltzersen
B&M Open Press, 2014
13*2014
IKT-mirakelkur eller tynn suppe? en kritisk analyse av sentrale teknologibegreper innenfor skolefeltet
RK Baltzersen
Høgskolen i Østfold - rapportserie, 2007
11*2007
Den digitale lærergjerningen
RK Baltzersen
LA STÅ! Læring - på veien mot den profesjonelle lærer. I: Svanberg, Ray og …, 2009
9*2009
Læringsstrategier og bruk av digitale verktøy. I E. Elstad, & A. Turmo (red)
R Baltzersen
Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis, 145-163, 2006
7*2006
Veiledning på masteroppgaven
RK Baltzersen
Bookboomers, 2018
5*2018
Iboende pedagogikk eller "black box"? En pedagogisk analyse av 3 læringsplattformer med utgangspunkt i deres tekniske arkitektur.
RK Baltzersen, H Tolsby, HS Røising
Rapport, Høgskolen i Østfold, 29, 2007
5*2007
En digital mappetenkning innenfor det wikipedianske klasserommet? Noen refleksjoner rundt hva som kjennetegner et radikalt gjennomsiktig læringsmiljø.
R Baltzersen, H Tolsby
Mapper i digitale læringskontekstar - erfaringar og perspektiv frå høgre …, 2008
42008
Wikipediansk læringsmiljø i Østfold
RK Baltzersen
Forum for fjernundervisning 1, 12-13, 2008
32008
Hva er egentlig teknologideterminisme? Et forsøk på å tydeliggjøre begrepet gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme
RK Baltzersen
Arbeidsrapport, Høgskolen i Østfold, 17, 2008
3*2008
Metadiscourse in Knowledge Building: A question about written or verbal metadiscourse
RK Baltzersen
Knowledge Building Summer Institute, 2013
22013
Digitale fortellinger i skolen (Versjon april 2012)
RK Baltzersen
Mainz: PediaPress, 2012
2*2012
Texter i en wikigemenskap. I M. Alexandersson & T. Hansson (Red.)
RK Baltzersen
Unga nätmiljöer–nya villkor för samarbete och lärande, 127-148, 2011
22011
Store Norske Wikipedia
RK Balterzen
Utdanning, 2009
22009
Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education. An explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between …
RK Baltzersen
University of Oslo, Faculty of Educational Studies, Department of Teacher …, 2017
12017
Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk: erfaringer fra Haldennettverket
RK Baltzersen, E Eliassen, KL Kleive, EL Andersen, D Melberg
Oppdragsrapport, Høgskolen i Østfold, 35, 2009
12009
Best på kollektiv læring?
R Baltzersen
Høgskolen i Østfold, 2019
2019
THE WISDOM OF THE CLASS. A DESCRIPTION OF THE MAIN EDUCATIONAL DESIGN CHALLENGES RELATED TO STUDENTS COLLABORATION IN LARGE GROUPS IN TEACHER EDUCATION
RK Baltzersen
EDULEARN14 Proceedings, 618-618, 2014
2014
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20