Følg
Hilde G. Corneliussen
Hilde G. Corneliussen
Technology & Society, Vestlandsforsking - Western Norway Research Institute
Verifisert e-postadresse på vestforsk.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Digital culture, play, and identity: A World of Warcraft reader
HG Corneliussen, JW Rettberg
MIT Press, 2008
358*2008
World of Warcraft as a Playground for Feminism
HG Corneliussen
Digital Culture, Play, and Identity: A World of Warcraft Reader, 63-86, 2008
812008
Gender-technology relations: exploring stability and change
HG Corneliussen
Palgrave Macmillan, 2011
592011
Kids Code in a rural village in Norway: could code clubs be a new arena for increasing girls’ digital interest and competence?
HG Corneliussen, L Prøitz
Information, Communication & Society 19 (1), 95-110, 2016
582016
Diskursens makt–individets frihet: Kjønnede posisjoner i diskursen om data (The power of discourse–the freedom of individuals: Gendered positions in the discourse of computing)
H Corneliussen
Dr. Art Thesis, Dep. of humanistic informatics, University of Bergen, 2003
40*2003
" I don't understand computer programming, because I'm a woman!" Negotiating gendered positions in a Norwegian discourse of computing
HG Corneliussen
WIT Press, 2004
252004
‘I fell in love with the machine’Women’s pleasure in computing
H Corneliussen
Journal of Information, Communication and Ethics in Society 3 (4), 233-241, 2005
242005
Making the invisible become visible: Recognizing women's relationship with technology
HG Corneliussen
International Journal of Gender, Science and Technology 6 (2), 209-222, 2014
232014
Introduction:" Orc Professor LFG," or Researching in Azeroth
H Corneliussen, JW Rettberg
Digital culture, play, and identity: a World of Warcraft reader, 1-16, 2008
222008
The non-sense of gender in neverwinter nights
HG Corneliussen, TE Mortensen
University of Abertay Press, 2005
202005
Women's pleasure in computing
H Corneliussen
The gender politics of ICT, 237-249, 2005
202005
Konstruksjoner av kjønn ved høyere IKT-utdanning i Norge
H Corneliussen
Tidsskrift for kjønnsforskning, 2003
192003
Om teknologien som ikke fikk være teknologi–diskurser om velferdsteknologi
HG Corneliussen, K Dyb
Immateriell kapital, 165-181, 2017
17*2017
Male positioning strategies in relation to computing
H Corneliussen
He, she and IT revisited; New perspectives on gender in the information …, 2003
172003
Cultural perceptions of computers in Norway 1980–2007
HG Corneliussen
Gender codes: Why women are leaving computing, 163-185, 2010
142010
Programming in secondary schools in Norway: a wasted opportunity for inclusion
HG Corneliussen, F Tveranger
Proceedings of the 4th Conference on Gender & IT, 175-182, 2018
122018
Women empowering themselves to fit into ICT
HG Corneliussen
Technology and Women's Empowerment, 2021
112021
Women's Experience of Role Models in IT: Landmark women, substitutes and supporters
HG Corneliussen, G Seddighi, CA Dralega
Modeller, 375-395, 2019
112019
What Can Statistics Tell About the Gender Gap in ICT? Tracing Men and Women’s Participation in the ICT Sector Through Numbers
M Simonsen, HG Corneliussen
IFIP International Conference on Human Choice and Computers, 379-397, 2020
92020
Må vi egentlig ha flere kvinner i IKT? Diskursive forhandlinger om likestilling i IKT-arbeid
HG Corneliussen, G Seddighi
Tidsskrift for kjønnsforskning 43 (04), 273-287, 2019
92019
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20