Asgeir Skålholt
Asgeir Skålholt
NIFU
Verified email at nifu.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Å bli helsefagarbeider: En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget
A Skålholt, H Høst, T Nyen, AH Tønder
NIFU, 2013
312013
Multi-level governance of regional economic development in Norway and Sweden: too much or too little top-down control?
GS Hanssen, E Nergaard, J Pierre, A Skaalholt
Urban Research & Practice 4 (1), 38-57, 2011
282011
Coping with economic crises—The role of clusters
A Skålholt, T Thune
European Planning Studies 22 (10), 1993-2010, 2014
272014
Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: En kunnskapsoppsummering
H Høst, K Reegård, RB Reiling, A Skålholt, AH Tønder
NIFU, 2015
232015
Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring: En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole
H Høst, I Seland, A Skålholt
NIFU, 2013
232013
Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen
H Høst, A Skålholt, T Nyen
232012
Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen
H Høst, A Skålholt, T Nyen
232012
Videregående opplæring-tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?
E Hovdhaugen, H Høst, A Skålholt, PO Aamodt, S Skule
NIFU, 2013
212013
Working and learning in times of uncertainty: Challenges to adult, professional and vocational education
S Bohlinger, U Haake, CH Jørgensen, H Toiviainen, AW Wallo
Springer, 2015
202015
Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse-og sosialfag
H Høst, H Karlsen, A Skålholt, E Hovdhaugen
NIFU, 2012
192012
Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte
V Johansen, A Skålholt, T Schanke
ØF-rapport 8, 2008, 2008
182008
Fagopplæring som vei inn i arbeidslivet
T Nyen, A Skålholt, AH Tønder
Høst (red.) Kvalitet i fag-og yrkesopplæringen. Sluttrapport. NIFU-rapport …, 2015
142015
På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (Red.)
OJ Olsen, K Reegård, I Seland, A Skålholt
Kvalitet i fag-og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift …, 2014
142014
Læringsmiljø og gjennomføring. I H. Høst (red.)
OJ Olsen, K Reegård, I Seland, A Skålholt
Kvalitet i fag-og yrkesopplæringen: Sluttrapport, 83-144, 2015
132015
Overgangen fra fagopplæring til arbeidsmarkedet og videre utdanning
T Nyen, A Skålholt, AH Tønder
Kvalitet i fag-og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 …, 2013
132013
Regionenes kamp?–om tilflyttingsprosjekter
A Skålholt, KB Batt-Rawden
ØF-rapport 19, 2008, 2008
132008
Gender policies meet VET practices–the case of health and social care in Norway
H Høst, I Seland, A Skålholt
Journal of Vocational Education & Training 67 (1), 109-126, 2015
122015
Yrkesfagelevers ulike tilpasninger til fagopplæring
H Høst, I Seland, A Skålholt
En undersøkelse av elever i tre yrkesfaglige utdanningsprogram i …, 2013
122013
Hvorfor blir lærlingordningen i kommunal sektor annerledes enn i privat sektor
H Høst, A Skålholt, RB Reiling, C Gjerustad
Oslo: NIFU, 2014
112014
Gjennomgående dokumentasjon, eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag-og yrkesopplæringen
H Høst, A Skålholt, H Nore, AH Tønder
NIFU, 2012
112012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20