Tom Eide
Tom Eide
Professor of leadership, ethics and literature at USN - University of South-Eastern Norway
Verifisert e-postadresse på usn.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och konfliktlösning
H Eide, T Eide, A Glad
Studentlitteratur 2 (1), 2009
6642009
Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsning, etikk
H Eide, T Eide
Gyldendal akademisk, 2007
6482007
Kommunikasjon i relasjoner: personorientering, samhandling, etikk
H Eide, T Eide
Gyldendal akademisk, 2017
4652017
Kommunikasjon i praksis: relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid
T Eide, H Eide
Gyldendal Norsk Forlag, 2005
1452005
Kommunikation i praktiken: relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg
T Eide, H Eide, B Kärnekull, E Kärnekull
Liber, 2006
1392006
Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services–a longitudinal case study
ER Nilsen, J Dugstad, H Eide, MK Gullslett, T Eide
BMC health services research 16 (1), 1-14, 2016
1362016
Person-centred healthcare research
B McCormack, S van Dulmen, H Eide, K Skovdahl, T Eide
John Wiley & Sons, 2017
582017
Patient validation of cues and concerns identified according to Verona coding definitions of emotional sequences (VR-CoDES): a video-and interview-based approach
H Eide, T Eide, T Rustøen, A Finset
Patient education and counseling 82 (2), 156-162, 2011
582011
Etikkhåndboka: for kommunenes helse-og omsorgstjenester
T Eide, E Aadland
Kommuneforlaget, 2008
482008
Towards successful digital transformation through co-creation: a longitudinal study of a four-year implementation of digital monitoring technology in residential care for …
J Dugstad, T Eide, ER Nilsen, H Eide
BMC Health Services Research 19 (1), 1-17, 2019
462019
Older persons’ worries expressed during home care visits: Exploring the content of cues and concerns identified by the Verona coding definitions of emotional sequences
L Hafskjold, T Eide, IK Holmström, V Sundling, S van Dulmen, H Eide
Patient Education and Counseling 99 (12), 1955-1963, 2016
422016
Patient information and emotional needs across the hip osteoarthritis continuum: a qualitative study
EA Brembo, H Kapstad, T Eide, L Månsson, S Van Dulmen, H Eide
BMC health services research 16 (1), 1-15, 2016
262016
Being a person-centred researcher: principles and methods for doing research in a person-centred way
G Jacobs, F Van Lieshout, M Borg, O Ness
McCormack B, van Dulmen S, Eife H, et al, 51-60, 2017
222017
Educating for ethical leadership through web-based coaching: A feasibility study
T Eide, S Dulmen, H Eide
Nursing ethics 23 (8), 851-865, 2016
212016
The knowing and being of person-centred research practice across worldviews: an epistemological and ontological framework
A Titchen, S Cardiff, S Biong, T Eide
Person-centred Healthcare Research. Chichester, UK: Wiley Blackwell, 31-50, 2017
172017
Kommunikation i praksis: relationer, samspil og etik i socialfagligt arbejde
T Eide, H Eide
Klim, 2007
162007
Implementering av velferdsteknologi i helse-og omsorgstjenester: opplæringsbehov og utforming av nye tjenester–en sluttrapport
JH Dugstad, E Nilsen, MK Gullslett, T Eide, H Eide
152015
Person‐centredness in healthcare policy, practice and research
B McCormack, S van Dulmen, H Eide, K Skovdahl, T Eide
Person‐Centred Healthcare Research, 3-17, 2017
142017
Verdien av en verdi-intervensjon. En studie av verdiarbeid i et norsk sykehus.
T Eide, H Eide
Diakonhjemmet Høgskole, 2008
142008
Tillitsmodellen–erfaringer med mini-pilotering av selvstyrende team i tre bydeler i Oslo kommune
T Eide, E Nilsen, MK Gullslett, AH Aaberge, H Eide
Høgskolen i Sørøst-Norge, 2017
132017
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20