Bjørn Vidar Vangelsten
Bjørn Vidar Vangelsten
Senior researcher Nordland Research Institute
Verifisert e-postadresse på online.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Identification of landslide hazard and risk ‘hotspots’ in Europe
C Jaedicke, M Van Den Eeckhaut, F Nadim, J Hervás, B Kalsnes, ...
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 73 (2), 325-339, 2014
712014
Assessment of socioeconomic vulnerability to landslides using an indicator-based approach: methodology and case studies
UMK Eidsvig, A McLean, BV Vangelsten, B Kalsnes, RL Ciurean, ...
Bulletin of engineering geology and the environment 73 (2), 307-324, 2014
482014
Quantification of model uncertainty in debris flow vulnerability assessment
UMK Eidsvig, M Papathoma-Köhle, J Du, T Glade, BV Vangelsten
Engineering Geology 181, 15-26, 2014
422014
Assessing the risk posed by natural hazards to infrastructures
U Eidsvig, K Kristensen, BV Vangelsten
Natural hazards and earth system sciences 17 (3), 481-504, 2017
292017
Assessing the risk posed by natural hazards to infrastructures
U Eidsvig, K Kristensen, BV Vangelsten
European Geosciences Union General Assembly 2015, 2015
292015
Landslide risk in Indonesia
J Cepeda, H Smebye, B Vangelsten, F Nadim, D Muslim
Glob. Assess. Rep. Disaster Risk Reduct 20, 2010
292010
A first-order second-moment framework for probabilistic estimation of vulnerability to landslides
M Uzielli, S Duzgun, BV Vangelsten
International Geotechnical hazard Engineering Conference, LIllehammer …, 2006
172006
A new approach to modeling post-earthquake shelter demand: integrating social vulnerability in systemic seismic vulnerability analysis
B Khazai, JE Daniell, P Franchin, F Cavalieri, BV Vangelsten, L Lervolino, ...
Proceedings of the 15th world conference on earthquake engineering, 2105-2115, 2012
122012
Socio-economic vulnerability to natural hazards - proposal for an indicator-based model
U Eidsvig, A McLean, BV Vangelsten, B Kalsnes
Geotechnical Safety and Risk, ISGSR 2011, 2011
112011
Framework for multi-risk assessment
F Nadim, Z Liu, B Vidar Vangelsten, A Aristizabal, G Woo, W Aspinall, ...
Deliverable D5 2, 2013
92013
Subsidence and Shoreline Retreat in the Ca Mau Province–Vietnam. Causes, Consequences and Mitigation Options
K Karlsrud, BV Vangelsten, R Frauenfelder
Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA 48 (1), 26-32, 2017
72017
State-of-the-art in multi-risk assessment
A Garcia-Aristizabal, W Marzocchi, G Woo, A Reveillere, J Douglas, ...
MATRIX Project,(265138), 2012
72012
Guidelines for the consideration of socio-economic impacts in seismic risk analysis
B Khazai, J Daniell, S Duzgun, BV Vangelsten, T Kunz-Plapp, L Elefanta, ...
Publications Office of the European Union, 2013
62013
Quantitative multi-risk modelling and management using Bayesian networks
Z Liu, F Nadim, BV Vangelsten, U Eidsvig, B Kalsnes
Landslide Science for a Safer Geoenvironment, 773-779, 2014
52014
Review of existing procedures for multihazard assessment
A Garcia-Aristizabal, W Marzocchi, G Woo, A Reveillere, J Douglas, ...
Deliverable, 2012
52012
Probabilistic risk estimation for a Norwegian clay slope
BV Vangelsten, M Uzielli, S Lacasse
14th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2007
52007
Mot et bærekraftig norsk matsystem: Effekt på selvforsyningsgrad og norsk jordbruk ved redusert konsum av kjøtt
BV Vangelsten
Nord university, 2017
42017
Social Impacts of Emergency Shelter Provision in the aftermath of Earthquakes: Integrating Social Vulnerability in Systemic Seismic Vulnerability Analysis
B Khazai, BV Vangelsten, S Duzgun, J Braun, J Daniell
EGU Vienna 2011, 2011
42011
Bransjeveikartenes plass i det grønne skiftet
BV Vangelsten, B Dale, I Bay-Larsen, A Gjertsen, M Bjørkan, M Fabritius, ...
Nytt norsk tidsskrift 2018 (3), 2018
32018
Risk analyses in excavation and foundation work
B Kalsnes, BV Vangelsten, U Eidsvig
17th Nordic Geotechnical Meeting, 2016
32016
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20