Følg
Mirosław Błaszkiewicz
Mirosław Błaszkiewicz
Instytut Geografii i PZ PAN
Verifisert e-postadresse på geopan.torun.pl
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim (wschodnia część Pomorza)
M Błaszkiewicz
IGiPZ PAN, 2005
112*2005
Tracing the Laacher See Tephra in the varved sediment record of the Trzechowskie palaeolake in central Northern Poland
S Wulf, F Ott, M Słowiński, AM Noryśkiewicz, N Dräger, C Martin-Puertas, ...
Quaternary Science Reviews 76, 129-139, 2013
882013
Holocene tephrostratigraphy of varved sediment records from Lakes Tiefer See (NE Germany) and Czechowskie (N Poland)
S Wulf, N Dräger, F Ott, J Serb, O Appelt, E Guðmundsdóttir, ...
Quaternary Science Reviews 132, 1-14, 2016
772016
Timing of the final disappearance of permafrost in the central European Lowland, as reconstructed from the evolution of lakes in N Poland
M Błaszkiewicz
Geological Quarterly 55, 361-374, 2011
642011
Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland
M Błaszkiewicz, JA Piotrowski, A Brauer, P Gierszewski, J Kordowski, ...
Quaternary Science Reviews 109, 13-27, 2015
582015
The role of melting dead ice on landscape transformation in the early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland
M Słowiński, M Błaszkiewicz, A Brauer, B Noryśkiewicz, F Ott, ...
Quaternary International 388, 64-75, 2015
502015
Dolina Wierzycy, jej geneza oraz rozwój w poźnym plejstocenie i wczesnym holocenie
M Błaszkiewicz
Dokumentacja Geograficzna, 7-116, 1998
451998
Differential proxy responses to late Allerød and early Younger Dryas climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie palaeolake in Northern Poland
M Słowiński, I Zawiska, F Ott, AM Noryśkiewicz, B Plessen, K Apolinarska, ...
Quaternary Science Reviews 158, 94-106, 2017
432017
Constraining the time span between the Early Holocene Hässeldalen and Askja‐S Tephras through varve counting in the Lake Czechowskie sediment record, Poland
F Ott, S Wulf, J Serb, M Słowiński, M Obremska, R Tjallingii, ...
Journal of Quaternary Science 31 (2), 103-113, 2016
372016
Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland)
F Hirsch, A Schneider, A Nicolay, M Błaszkiewicz, J Kordowski, ...
Catena 124, 28-44, 2015
292015
Site-specific sediment responses to climate change during the last 140 years in three varved lakes in Northern Poland
F Ott, M Kramkowski, S Wulf, B Plessen, J Serb, R Tjallingii, M Schwab, ...
The Holocene 28 (3), 464-477, 2018
282018
Geneza i ewolucja mis jeziornych na młodoglacjalnym obszarze Polski–wybrane problemy
M Błaszkiewicz
Studia Limnologica et Telmatologica 1 (1), 5-16, 2007
282007
New insights into lake responses to rapid climate change: the Younger Dryas in Lake Gościąż, central Poland
D Müller, R Tjallingii, M Płóciennik, TP Luoto, B Kotrys, B Plessen, ...
Boreas 50 (2), 535-555, 2021
262021
The Late Glacial pedogenesis interrupted by aeolian activity in Central Poland–Records from the Lake Gościąż catchment
B Kruczkowska, M Błaszkiewicz, J Jonczak, Ł Uzarowicz, P Moska, ...
Catena 185, 104286, 2020
262020
The role of permafrost in shaping the Late Glacial relief of northern Poland
AJ Van Loon, M Błaszkiewicz, M Degórski
Netherlands Journal of Geosciences 91 (1-2), 223-231, 2012
262012
Varve microfacies and chronology from a new sediment record of Lake Gościąż (Poland)
A Bonk, D Müller, A Ramisch, MA Kramkowski, AM Noryśkiewicz, ...
Quaternary Science Reviews 251, 106715, 2021
222021
Advances in understanding calcite varve formation: new insights from a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands
P Roeser, N Dräger, D Brykała, F Ott, S Pinkerneil, P Gierszewski, ...
Boreas 50 (2), 419-440, 2021
212021
Synchronizing in two varved lake sediment records to IntCal13 during three grand solar minima
M Czymzik, R Muscheler, F Adolphi, F Mekhaldi, N Dräger, F Ott, ...
Climate of the Past 14 (5), 687-696, 2018
19*2018
Development and infill of Vistulian glacial Lake Gniew (N Poland): a sedimentological analysis
M Błaszkiewicz, B Gruszka
Geological Quarterly 49 (4), 2005
192005
Wybrane problemy późnoglacjalnej i wczesnoholocenskiej ewolucji mis jeziornych na wschodnim Pomorzu
M Błaszkiewicz
Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk 75 (4), 579-600, 2003
17*2003
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20