Eirik Tengesdal
Eirik Tengesdal
Doctoral Research Fellow, University of Oslo
Verifisert e-postadresse på iln.uio.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure
B Lundquist, I Larsson, M Westendorp, E Tengesdal, A Nøklestad
Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal 4 (1), 1–33, 2019
52019
Plosivane i Bjerkreim. Ein synkron og diakron studie av prespirasjon og klanglause lenes. [Stops in Bjerkreim. A synchronic and diachronic analysis of preaspiration and …
E Tengesdal
University of Oslo, 2015
3*2015
Plosivane i Bjerkreim. Ein synkron studie av preaspirasjon og klanglause lenes
E Tengesdal
University of Oslo, 2015
32015
Transkripsjons-og translittereringsveiledning for Norsk i Amerika
AA Kåsen, E Olsen, LIS Rødvand, E Tengesdal
Teknisk rapport. Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo, 2018
12018
MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift
ML Brinkerhoff, E Tengesdal
Supplemental Proceedings of the 2020 Annual Meeting on Phonology 9, 2021
2021
Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech
NG Garmann, P Hansen, HG Simonsen, E Holm, E Tengesdal, B Post, ...
Frontiers in psychology, 2782, 2021
2021
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–6