Følg
Eirik Tengesdal
Eirik Tengesdal
Assistant Professor of Norwegian, OsloMet, and Guest researcher of Linguistics, UiO
Verifisert e-postadresse på oslomet.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Nordic Word Order Database: Motivations, methods, material and infrastructure
B Lundquist, I Larsson, M Westendorp, E Tengesdal, A Nøklestad
Nordic Atlas of Language Structures (NALS) Journal 4 (1), 1–33, 2019
202019
Argument placement in Norwegian
B Lundquist, E Tengesdal
Universitetet i Oslo, 2023
52023
Plosivane i Bjerkreim. Ein synkron og diakron studie av prespirasjon og klanglause lenes. [Stops in Bjerkreim. A synchronic and diachronic analysis of preaspiration and …
E Tengesdal
University of Oslo, 2015
3*2015
Argument placement in Danish
I Larsson, E Tengesdal
Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, 2022
22022
Trykkplasseringa i latinske lånord og partikkelverb i tre norske dialektområde
E Tengesdal, B Lundquist
Novus Forlag, 2021
22021
MATCHING Phrases in Norwegian Object Shift
ML Brinkerhoff, E Tengesdal
Supplemental Proceedings of the 2020 Annual Meeting on Phonology 9, 2021
12021
Transkripsjons-og translittereringsveiledning for Norsk i Amerika
A Kåsen, E Olsen, S Rødvand, L Iren, E Tengesdal
Teknisk rapport. Tekstlaboratoriet, Universitetet i Oslo, 2018
12018
Cross-linguistic effects in grammatical gender assignment and predictive processing in L1 Greek, L1 Russian, and L1 Turkish speakers of Norwegian as a second language
JB Johannessen, B Lundquist, Y Rodina, E Tengesdal, NH Kaldhol, ...
Second Language Research, 02676583241227709, 2024
2024
Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech
NG Garmann, P Hansen, HG Simonsen, E Holm, E Tengesdal, B Post, ...
Frontiers in Psychology 12, 688002, 2021
2021
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–9