Følg
Øistein Gjøvik
Øistein Gjøvik
Universitetslektor i matematikk ved NTNU, ILU
Verifisert e-postadresse på ntnu.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Algoritmisk tenkning
Ø Gjøvik, HA Torkildsen
Tangenten, 31-38, 2019
112019
"Walking a graph": Developing Graph Sense Using Motion Sensor Technology
Ø Gjøvik, SA Sikko
Digital Experiences in Mathematics Education, 1-24, 2019
32019
Flying high with the bird tetrahedron
Ø Gjøvik
The Mathematics Teacher 106 (1), 16-21, 2012
32012
Skriving i matematikkfaget
Ø Gjøvik, A Sanne
Tangenten, 2009
32009
Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning
HE Rimmereide, TG Madsen, G Husøy, Ø Gjøvik, S Ekker
Tapir akademisk forl., 2009
32009
Kjønnsperspektiv og matematikk
Ø Gjøvik, TH Hansen, T Wedege, IM Stedøy, K Wæge
Tangenten, 69-74, 2005
22005
Teacher Educators’ Professional Digital Competence in Primary and Lower Secondary School Teacher Education
FM Røkenes, R Grüters, C Skaalvik, TG Lie, O Østerlie, A Järnerot, ...
Nordic Journal of Digital Literacy, 46-60, 2022
12022
D 5.2 Cross comparative analysis of country studies
B Pepin, SA Sikko, J Cyvin, M Immaculata, ØG Febri, RL Staberg
12016
Science teachers’ interactions with resources for formative assessment purposes
RL Staberg, MIM Febri, Ø Gjøvik, SA Sikko, B Pepin
Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 1-31, 2022
2022
Fourth graders explore a computational thinking task using Robot Emil: A multimodal analysis of pupils' thinking.
M Turgut, I Kohanová, JO Asklund, Ø Gjøvik, MB Langfeldt, HA Torkildsen
Electronic Journal of Mathematics & Technology 16 (2), 2022
2022
Stereotypical images of male and female mathematics teachers
Ø Gjøvik, E Kaspersen, D Farsani
Research in Mathematics Education, 1-16, 2022
2022
Stereotypes in a polarised world and how they relate to mathematical identity
E Kaspersen, Ø Gjøvik
Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics …, 2022
2022
Kloss for kloss
Ø Gjøvik, J Høyland
2022
Exploring new territories: A mathematics teacher’s practice regarding programming with young learners
Ø Gjøvik, I Kohanová, M Turgut
Madif-13, 2022
2022
Modellering som kjernelement
HA Torkildsen, Ø Gjøvik
tangenten 32 (1), 35-41, 2021
2021
Dokumenteringstilnærmingen til didaktikk
L Trouche, G Gueudet, B Pepin, I Kohanová, Ø Gjøvik, SA Sikko
DAD-Multilingual, 2020
2020
WIKI AS A RESOURCE FOR DEVELOPMENT IN MATHEMATICS EDUCATION AND TEACHER EDUCATION
Ø Gjøvik
ICERI2019 Proceedings, 7537-7546, 2019
2019
HOW CAN A DIGITAL PLATFORM HELP US UNDERSTAND CHALLENGES OF PRE-SERVICE ELEMENTARY TEACHERS WHEN GENERATING A FIGURAL PATTERN BASED ON AN ALGEBRAIC FORMULA?
I Kohanová, Ø Gjøvik
ICERI2019 Proceedings, 7668-7677, 2019
2019
Wiki as a resource for development in mathematics and teacher education
Ø Gjøvik
iCERi2019 - 12th annual International Conference of Education, Research and …, 2019
2019
Kreativ undervisning med Web 2.0
Ø Gjøvik
tangenten 29 (3), 14-19, 2018
2018
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20