Følg
Øistein Gjøvik
Øistein Gjøvik
Universitetslektor i matematikk ved NTNU, ILU
Verifisert e-postadresse på ntnu.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Algoritmisk tenkning
Ø Gjøvik, HA Torkildsen
Tangenten, 31-38, 2019
62019
"Walking a graph": Developing Graph Sense Using Motion Sensor Technology
Ø Gjøvik, SA Sikko
Digital Experiences in Mathematics Education, 1-24, 2019
32019
Flying high with the bird tetrahedron
Ø Gjøvik
The Mathematics Teacher 106 (1), 16-21, 2012
32012
Skriving i matematikkfaget
Ø Gjøvik, A Sanne
Tangenten, 2009
32009
Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning
HE Rimmereide, TG Madsen, G Husøy, Ø Gjøvik, S Ekker
Tapir akademisk forl., 2009
32009
Kjønnsperspektiv og matematikk
Ø Gjøvik, TH Hansen, T Wedege, IM Stedøy, K Wæge
Tangenten, 69-74, 2005
22005
D 5.2 Cross comparative analysis of country studies
B Pepin, SA Sikko, J Cyvin, M Immaculata, ØG Febri, RL Staberg
12016
Stereotypical images of male and female mathematics teachers
Ø Gjøvik, E Kaspersen, D Farsani
Research in Mathematics Education, 1-16, 2022
2022
Teacher Educators’ Professional Digital Competence in Primary and Lower Secondary School Teacher Education
FM Røkenes, R Grüters, C Skaalvik, TG Lie, O Østerlie, A Järnerot, ...
Nordic Journal of Digital Literacy, 46-60, 2022
2022
Exploring new territories: A mathematics teacher’s practice regarding programming with young learners
Ø Gjøvik, I Kohanová, M Turgut
Madif-13, 2022
2022
Modellering som kjernelement
HA Torkildsen, Ø Gjøvik
tangenten 32 (1), 35-41, 2021
2021
Dokumenteringstilnærmingen til didaktikk
L Trouche, G Gueudet, B Pepin, I Kohanová, Ø Gjøvik, SA Sikko
DAD-Multilingual, 2020
2020
Wiki as a resource for development in mathematics and teacher education
Ø Gjøvik
iCERi2019 - 12th annual International Conference of Education, Research and …, 2019
2019
Kreativ undervisning med Web 2.0
Ø Gjøvik
tangenten 29 (3), 14-19, 2018
2018
‘Walking a graph’–primary school students’ experimental session on functions and graphs
SA Sikko, Ø Gjøvik, J Cyvin, MIM Febri, RL Staberg
CERME 10, 2017
2017
Preliminary testing of apps in mathematics, based on international collaborative work
Ø Gjøvik, I Kohanová
Cerme10, 2017
2017
Innovative ICT-based teaching materials in mathematics and science
J Cyvin, MI Febri, Ø Gjøvik, SA Sikko, RL Staberg
Educating the Educators, 2016
2016
LOGO - fram fra glemselen!
Ø Gjøvik
tangenten 26 (3), 23-28, 2015
2015
Entreprenørskap i lærerutdanningen
J Cyvin, Ø Gjøvik
Nordisk Læreruddannelseskongres 2014 – Sprog og didaktik i alle fag, 2014
2014
Entreprenørskap i HiST (entreprenørskap.hist.no)
Ø Gjøvik, J Cyvin
2014
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20