Følg
Elif Kara
Elif Kara
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verifisert e-postadresse på uludag.edu.tr
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
COVID-19 Pandemisi: İşgücü Üzerindeki Etkileri ve İstihdam Tedbirleri / COVID-19 Pandemic: Effects on the Labour Force and Employment Supports
K Elif
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7 (5), 269-282, 2020
1282020
COVID-19 Pandemisindeki Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet İşgücünün İşlevi / The Function of the Social Service Workforce during the COVID-19 Pandemic in Disadvantaged Groups
K Elif
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 4 (1), 28-34, 2020
662020
Class size effects in higher education: Differences across STEM and non-STEM fields
E Kara, M Tonin, M Vlassopoulos
Economics of Education Review 82, 102104, 2021
492021
COVID-19 Pandemisi ve Türkiye’de Kayıt Dışı Çalışanlar / COVID-19 Pandemic and Informal Workers in Turkey
E Kara
Turkish Studies 15 (6), 603-619, 2020
102020
Dördüncü Sanayi Devrimi ve Kadın İstihdamı / Fourth Industrial Revolution and Women’s Employment
A Tokol, E Kara
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 41 (1 …, 2022
12022
Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Destekleri: Bursa Örneği 2015-2023/ Disabled and Former Convict Entrepreneurship Grant Support: The Case of Bursa 2015-2023
Y Alper, BF Emirgil, E Kara
Yönetim ve Çalışma 8 (1), 10-34, 2024
2024
Türkiye’de Aile Yapısının Annelerin İşgücüne Katılımı Üzerindeki Etkisi: Mikro Ekonometrik Bir Analiz / The Effect of Family Structure on Labour Force Participation of Mothers …
E Kara
Sosyal Güvenlik Dergisi 10 (1), 89-106, 2020
2020
Aileye Yönelik Sosyal Politikalar / Family Policies
E Kara
Sosyal Politika, Ed. Aysen Tokol ve Yusuf Alper, 324-348, 2019
2019
Essays in Labour Economics
E Kara
University of Southampton, School of Social Sciences, Doctoral Thesis, 152pp., 2015
2015
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–9