Følg
Trond Christian Vigtel
Trond Christian Vigtel
Verifisert e-postadresse på ssb.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
The Internet, Search Frictions and Aggregate Unemployment
M Bhuller, A Kostol, T Vigtel
Working paper, 2021
30*2021
The Retirement Age and the Hiring of Senior Workers
TC Vigtel
Labour Economics 51, 247-270, 2018
222018
Koronakrisens første uker - hvem tok støyten i arbeidslivet?
B Bratsberg, G Eielsen, S Markussen, O Raaum, K Røed, TC Vigtel
Samfunnsøkonomen 2, 41-50, 2020
20*2020
Health, Longevity and Retirement Reform
T Laun, S Markussen, TC Vigtel, J Wallenius
Journal of Economic Dynamics and Control 103, 123-157, 2019
182019
Work Less but Stay Longer: Mature Worker Response to a Flexibility Reform
E Hernæs, Z Jia, J Piggott, TC Vigtel
ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research Working Paper 2021/30, 2021
9*2021
An Exact Additive Decomposition of the Weighted Arithmetic Mean
T von Brasch, H Grini, MB Johnsen, TC Vigtel
Statistics Norway, Research Department Discussion Papers, 2021
1*2021
Endringer i tildeling av ytelser fra NAV
TC Vigtel
Søkelys på arbeidslivet 33 (3), 228-246, 2016
12016
Lønnsrelasjoner i KVARTS
SI Hove, MP Johansen, TC Vigtel
Statistisk sentralbyrå, 2022
2022
Fiscal Policy, Macroeconomic Performance and Industry Structure in a Small Open Economy
P Boug, T Brasch, Å Cappelen, R Hammersland, H Hungnes, D Kolsrud, ...
Statistics Norway, Research Department Discussion Papers, 2022
2022
Identifying the Elasticity of Substitution Between Capital and Labour - A Pooled GMM Panel Estimator
T Brasch, A Raknerud, TC Vigtel
Statistics Norway, Research Department Discussion Papers, 2022
2022
Sykefravær og frafall fra arbeidsmarkedet
Ø Bruer-Skarsbø, TC Vigtel
Statistisk sentralbyrå, 2022
2022
Drivkrefter bak svak etterspørsel i økonomien
O Berg, T Brasch, Å Cappelen, MB Holm, A Raknerud, H Tretvoll, ...
Statistisk sentralbyrå, 2020
2020
Tilstedeværelse, lønnsutvikling og sysselsetting
Ø Bruer-Skarsbø, TC Vigtel
Statistisk sentralbyrå, 2020
2020
Bevegelser inn i, mellom og ut av NAVs ytelser
E Fevang, S Markussen, K Røed, TC Vigtel
Frisch Report 2/2016, 2016
2016
The Heterogeneous Costs of Job Displacement – The Case of Firm Closures in Norway
TC Vigtel
Master Thesis, University of Oslo, 2015
2015
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–15