Johs. Hjellbrekke
Johs. Hjellbrekke
Professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen
Verifisert e-postadresse på sos.uib.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
A new model of social class? Findings from the BBC’s Great British Class Survey experiment
M Savage, F Devine, N Cunningham, M Taylor, Y Li, J Hjellbrekke, ...
Sociology 47 (2), 219-250, 2013
13542013
The Norwegian field of power anno 2000
J Hjellbrekke, B Le Roux, O Korsnes, F Lebaron, L Rosenlund, H Rouanet
European Societies 9 (2), 245-273, 2007
1262007
Social capital in the field of power: the case of Norway
F Denord, J Hjellbrekke, O Korsnes, F Lebaron, B Le Roux
The sociological review 59 (1), 86-108, 2011
802011
Innføring i korrespondanseanalyse
J Hjellbrekke
Fagbokforl., 1999
761999
Sosial mobilitet
J Hjellbrekke, O Korsnes
Samlaget, 2012
552012
Cultural distinctions in an ‘egalitarian’society
J Hjellbrekke, V Jarness, O Korsnes
The Routledge companion to Bourdieu’s distinction, 187-206, 2015
382015
Class, culture and culinary tastes: Cultural distinctions and social class divisions in contemporary Norway
M Flemmen, J Hjellbrekke, V Jarness
Sociology 52 (1), 128-149, 2018
362018
Emerging cultural capital in the city: Profiling London and Brussels
M Savage, L Hanquinet, N Cunningham, J Hjellbrekke
International Journal of Urban and Regional Research 42 (1), 138-149, 2018
312018
Elite og klasse i et egalitært samfunn
O Korsnes, J Hjellbrekke, MN Hansen
Universitetsforlaget, 2014
282014
Quantifying the field of power in Norway
J Hjellbrekke, O Korsnes
Quantifying Theory: Pierre Bourdieu, 31-45, 2009
272009
Multiple correspondence analysis for the social sciences
J Hjellbrekke
Routledge, 2018
242018
Det norske maktfeltet: interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og-barrierar i norske elitar
J Hjellbrekke, O Korsnes
Hentet fra http://www. sv. uio. no/mutr/publikasjoner/rapporter/rapp2003 …, 2003
172003
Sosial kapital-strukturar i norske elitar
O Korsnes, J Hjellebrekke
Tidsskrift for samfunnsforskning 46 (04), 467-502, 2005
152005
New directions in elite studies
O Korsnes, J Heilbron, J Hjellbrekke, F Bühlmann, M Savage
Routledge, 2017
142017
Refleksiv sociologi i praksis
O Hammerslev, JA Hansen, K Larsen, M Börjesson, A Prieur, ...
Hans Reitzels Forlag, 2009
142009
Educational mobility trajectories and mobility barriers in the Norwegian social space
J Hjellbrekke, O Korsnes
International journal of contemporary sociology 41 (2), 163-189, 2004
142004
Héritiers et outsiders: sur la noblesse d'État norvégienne
J Hjellbrekke, O Korsnes
Actes de la recherche en sciences sociales, 86-105, 2013
132013
Response: Not so fast: a comment on Atkinson and Deeming's ‘Class and cuisine in contemporary Britain: the social space, the space of food and their homology’
M Flemmen, J Hjellbrekke
The Sociological Review 64 (1), 184-193, 2016
112016
Kunstner og entreprenør?
MT Heian, J Hjellbrekke
Norsk sosiologisk tidsskrift 1 (06), 415-435, 2017
102017
Women in the field of power
J Hjellbrekke, O Korsnes
Sociologica 10 (2), 0-0, 2016
102016
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20