Follow
Hans Kjetil Lysgård
Hans Kjetil Lysgård
Professor of Human Geography, University of Agder
Verified email at uia.no
Title
Cited by
Cited by
Year
The ‘actually existing’cultural policy and culture-led strategies of rural places and small towns
HK Lysgård
Journal of Rural Studies 44, 1-11, 2016
912016
Ruralitet og urbanitet–bygd og by
NG Berg, HK Lysgård
Plan 36 (2), 18-25, 2004
822004
Creativity, culture and urban strategies: A fallacy in cultural urban strategies
HK Lysgård
European Planning Studies 20 (8), 1281-1300, 2012
602012
What shapes Norwegian wind power policy? Analysing the constructing forces of policymaking and emerging questions of energy justice
M Vasstrøm, HK Lysgård
Energy Research & Social Science 77, 102089, 2021
542021
The logic of the construction of rural politics: political discourses on rurality in Norway
J Cruickshank, HK Lysgård, M Magnussen
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 91 (1), 73-89, 2009
512009
The assemblage of culture-led policies in small towns and rural communities
HK Lysgård
Geoforum 101, 10-17, 2019
482019
Mennesker, steder og regionale endringer
NG Berg, B Dale, HK Lysgård, A Løfgren
Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2004
482004
The definition of culture in culture-based urban development strategies: antagonisms in the construction of a culture-based development discourse
HK Lysgård
International Journal of Cultural Policy 19 (2), 182-200, 2013
452013
Discourses of rurality in a Norwegian context
MS Haugen, H Kjetil Lysgård
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 60 (3), 174-178, 2006
412006
Når løsninger på arbeidsplassen blir nasjonale problemer. Om tidlig avgang fra arbeidslivet
A Halvorsen, HK Lysgård, T Olsen
Rapport 4, 2002, 2002
292002
Creating attractive places for whom? A discourse-theoretical approach to knowledge and planning
HK Lysgård, J Cruickshank
Environment and Planning A 45 (12), 2868-2883, 2013
282013
Urban—Rural Flows and the Meaning of Borders: Functional and Symbolic Integration in Norwegian City-Regions
K Hidle, AA Farsund, HK Lysgård
European Urban and Regional Studies 16 (4), 409-421, 2009
262009
Produksjon av rom og identitet i transnasjonale regioner: et eksempel fra det politiske samarbeidet i Midt-Norden
HK Lysgård
Geografisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse …, 2001
262001
Rural development and policies–the case of post-war Norway
NG Berg, HK Lysgård
Keith Halfacree, Imre Kovach y Rachel Woodward, comp. Leadership and Local …, 2002
24*2002
Between striated and smooth space: Exploring the topology of transnational student mobility
HK Lysgård, SA Rye
Environment and planning A 49 (9), 2116-2134, 2017
182017
Regioner som forestilte fellesskap–hvordan og hvorfor?
HK Lysgård
Heimen 2, 85-95, 2007
162007
Cultural economy at work in the city of Kristiansand: cultural policy as incentive for urban innovation
HK Lysgård, O Tveiten
Ai & Society 19, 485-499, 2005
152005
Diskursanalysers sosialkonstruktivistiske grunnlag: muligheter og begrensninger i forståelsen av regional endring (Vol. 4/2001)
HK Lysgård
Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2001
152001
Følgeevalueringen av Utkantprogrammet
J Karlsen, HK Lysgård, AK Ryntveit, O Langhelle, JK Fosse
Agderforskning, 2003
132003
Romlighet i studier av mennesker, steder og regioner
HK Lysgård
Mennesker, steder og regionale endringer, 17Á26. Tapir akademisk forlag …, 2004
112004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20