Følg
Matté Hartog
Matté Hartog
Verifisert e-postadresse på hks.harvard.edu
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Agents of structural change: The role of firms and entrepreneurs in regional diversification
F Neffke, M Hartog, R Boschma, M Henning
Economic Geography 94 (1), 23-48, 2018
327*2018
The impact of related variety on regional employment growth in Finland 1993–2006: high-tech versus medium/low-tech
M Hartog, R Boschma, M Sotarauta
Industry and Innovation 19 (6), 459-476, 2012
1942012
Explaining the structure of inter-organizational networks using exponential random graph models
T Broekel, M Hartog
Industry and Innovation 20 (3), 277-295, 2013
89*2013
Merger and acquisition activity as driver of spatial clustering: The spatial evolution of the Dutch banking industry, 1850–1993
R Boschma, M Hartog
Economic geography 90 (3), 247-266, 2014
412014
Determinants of cross-regional R&D collaboration networks: An application of exponential random graph models
T Broekel, M Hartog
The geography of networks and R&D collaborations, 49-70, 2013
272013
Studenter, spin-offs och diversifiering–Regionala mönster och storstadsfördelar
ÅL Dahlstrand, M Andersson, R Boschma, M Hartog
Det innovativa Sverige 2: Innovation och attraktion i stad och på landsbygd …, 2015
2015
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–6