Follow
Irena Reifová
Irena Reifová
Faculty of Social Sciences, Charles University
Verified email at fsv.cuni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Slovník mediální komunikace: agenda-setting, bulvár, dezinformace, kulturní průmysl, masová komunikace, manipulace, novinářská etika, reklama, spirála mlčení, účinky médií …
I Reifová
Portál, 2004
7432004
Slovník mediální komunikace: agenda-setting, bulvár, dezinformace, kulturní průmysl, masová komunikace, manipulace, novinářská etika, reklama, spirála mlčení, účinky médií …
I Reifová
Portál, 2004
7432004
Slovník kulturálních studií
C Barker
Portál, 2006
3102006
Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy
N Postman
Mladá fronta, 1999
2601999
Analýza obsahu mediálních sdelení
W Schulz, H Scherer, L Hagen, I Reifová, J Končelík
1901998
Generations and media: The social construction of generational identity and differences
N Vittadini, A Siibak, I Reifová
Audience Transformations, 73-89, 2013
632013
Past for the eyes: East European representations of communism in cinema and museums after 1989
O Sarkisova, P Apor
Central European University Press, 2008
562008
a kol. 2004
I Reifová
Slovník mediální komunikace, 257-270, 2004
402004
The pleasure of continuity: Re-reading post-socialist nostalgia
I Reifová
International Journal of Cultural Studies 21 (6), 587-602, 2018
222018
Rerunning and ‘re-watching’socialist TV drama serials: Post-socialist Czech television audiences between commodification and reclaiming the past
I Reifová
Critical Studies in Television 4 (2), 53-71, 2009
222009
A study in the history of meaning-making: Watching socialist television serials in the former Czechoslovakia
I Reifová
European Journal of Communication 30 (1), 79-94, 2015
172015
Invisible audiences: structure and agency in post-socialist media studies
I Reifová, T Pavlíčková
Mediální studia 7 (2), 130-136, 2013
172013
The Way We Applauded: How Popular Culture Stimulates Collective Memory of the Socialist Past in Czechoslovakia—the Case of the Television Serial Vyprávěj and Its Viewers
IC Reifová, K Gillárová, R Hladík
Popular Television in Eastern Europe During and Since Socialism, 211-233, 2012
142012
Kryty moci a úkryty před mocí: Normalizační a postkomunistický televizní seriál
I Reifová
Konsolidace vládnutí a podnikání v České republiace a Evropské unii. Díl II …, 2002
132002
Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security.
IC Reifova, S Fiserova
Cyberpsychology 6 (2), 2012
102012
Televizní seriál-záhada popkulturního sebevědomí
I Reifová, P Bednařík
Mediální studia, roč 3, 72-80, 2008
102008
Shaming the working class in post-socialist Reality Television
I Reifová
European Journal of Cultural Studies 24 (5), 1071-1088, 2021
92021
Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality
P Bednařík, I Reifová
Sborník Národního muzea v Praze/Acta musei nationalis Pragae, 1-4, 2008
82008
Synové a dcery Jakuba skláře: dominantní a rezistentní významy televizní fikce ve druhé polovině 80. let
I Reifová
Mediální studia 2 (01), 34-67, 2007
72007
Deset otázek profesoru Zygmuntu Baumanovi
Z Baumanovi, M Petrusek, I Reifová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 203-216, 1997
71997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20