Follow
Irena Reifová
Irena Reifová
Faculty of Social Sciences, Charles University
Verified email at fsv.cuni.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Slovník mediální komunikace: agenda-setting, bulvár, dezinformace, kulturní průmysl, masová komunikace, manipulace, novinářská etika, reklama, spirála mlčení, účinky médií …
I Reifová
Portál, 2004
12322004
Slovník kulturálních studií
C Barker
Portál, 2006
3492006
Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy
N Postman
Mladá fronta, 1999
3231999
Analýza Obsahu medialnich sdeleni
W Schulz, H Scherer, L Hagen, I Reifová, J Končelík
2591998
Generations and media: The social construction of generational identity and differences
N Vittadini, A Siibak, I Reifová, H Bilandzic
Audience Transformations, 65-81, 2013
136*2013
Past for the eyes: East European representations of communism in cinema and museums after 1989
P Apor, O Sarkisova
Central European University Press, 2008
662008
The pleasure of continuity: Re-reading post-socialist nostalgia
I Reifová
International Journal of Cultural Studies 21 (6), 587-602, 2018
322018
Rerunning and ‘re-watching’socialist TV drama serials: Post-socialist Czech television audiences between commodification and reclaiming the past
I Reifová
Critical Studies in Television 4 (2), 53-71, 2009
272009
Shaming the working class in post-socialist reality television
I Reifová
European journal of cultural studies 24 (5), 1071-1088, 2021
212021
A study in the history of meaning-making: Watching socialist television serials in the former Czechoslovakia
I Reifová
European Journal of Communication 30 (1), 79-94, 2015
192015
Invisible audiences: structure and agency in post-socialist media studies
I Reifová, T Pavlíčková
Mediální studia 7 (2), 130-136, 2013
162013
The Way We Applauded: How Popular Culture Stimulates Collective Memory of the Socialist Past in Czechoslovakia—the Case of the Television Serial Vyprávěj and Its Viewers
IC Reifová, K Gillárová, R Hladík
Popular television in Eastern Europe during and since socialism, 199-221, 2012
162012
Kryty moci a úkryty před mocí: Normalizační a postkomunistický televizní seriál
I Reifová
Konsolidace vládnutí a podnikání v České republiace a Evropské unii. Díl II …, 2002
162002
Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality
P Bednařík, I Reifová
Sborník Národního muzea v Praze/Acta musei nationalis Pragae, 1-4, 2008
122008
Televizní seriál-záhada popkulturního sebevědomí
I Reifová, P Bednařík
Mediální studia, roč 3, 72-80, 2008
112008
Ageing on-line in risk society: Elderly people managing the new risks via new media in the context of decreasing ontological security.
IC Reifova, S Fiserova
Cyberpsychology 6 (2), 2012
102012
Synové a dcery Jakuba skláře: dominantní a rezistentní významy televizní fikce ve druhé polovině 80. let
I Reifová
Mediální studia 2 (01), 34-67, 2007
82007
Deset otázek profesoru Zygmuntu Baumanovi
Z Baumanovi, M Petrusek, I Reifová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 203-216, 1997
81997
Shrinking the grand narratives in theorizing participation and new media
I Reifová, J Švelch
Convergence 19 (3), 261-264, 2013
72013
Mediated shame of class and poverty across Europe
I Reifová, M Hájek
Springer International Publishing, 2021
62021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20