Følg
Saurabh Bodhe
Saurabh Bodhe
MSc, Université de Montréal, Mila - Quebec AI Institute
Verifisert e-postadresse på umontreal.ca
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Real-Time Age-Invariant Face Recognition in Videos Using the ScatterNet Inception Hybrid Network (SIHN)
S Bodhe, P Kapse, A Singh
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2019
42019
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.