Følg
Mrinal Dhar
Mrinal Dhar
NLP Researcher
Verifisert e-postadresse på research.iiit.ac.in - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
De-mixing sentiment from code-mixed text
YK Lal, V Kumar, M Dhar, M Shrivastava, P Koehn
Proceedings of the 57th annual meeting of the association for computational …, 2019
632019
Enabling code-mixed translation: Parallel corpus creation and MT augmentation approach
M Dhar, V Kumar, M Shrivastava
Proceedings of the First Workshop on Linguistic Resources for Natural …, 2018
622018
Looking beyond the obvious: Code-mixed sentiment analysis (cmsa)
V Kumar, M Dhar
52018
Towards a Deeper Understanding of Code-Mixing
M Dhar
International Institute of Information Technology Hyderabad, 2018
2018
SWDE: A Sub-Word And Document Embedding Based Engine for Clickbait Detection
V Kumar, M Dhar, D Khattar, YK Lal, A Mishra, M Shrivastava, V Varma
arXiv preprint arXiv:1808.00957, 2018
2018
Report of the committee on drugs and Pharmaceutical Industry, 1974
JC Hathi, Y Kapur, V Sathe, R Sen, KS Chavda, CM Stephen, ML Dhar, ...
Government of India, New Delhi, 1975
1975
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–6