Erik Knudsen
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
When politicians go native: The consequences of political native advertising for citizens' trust in news
M Iversen, E Knudsen
Journalism, 2017
432017
Beyond the Limits of Survey Experiments: How Conjoint Designs Advance Causal Inference in Political Communication Research
E Knudsen, MP Johannesson
Political Communication, 2018
262018
Når nyhetsrammer og medialisering møtes - Hvordan og hvorfor ramme- og medialiseringsteori bør integreres tettere
E Knudsen
Norsk Medietidsskrift 22 (4), 1-19, 2016
92016
Affective Polarization in Multiparty Systems? Comparing Affective Polarization Towards Voters and Parties in Norway and the United States
E Knudsen
Scandinavian Political Studies 44 (1), 34-44, 2021
82021
Mistillit til den andre siden
E Knudsen, MH Iversen, E Vatnøy
Norsk medietidsskrift 25 (02), 1-20, 2018
72018
Norwegian citizen panel wave 7
E Ivarsflaten, S Arnesen, B Folkestad, E Tvinnereim, M Johannesson, ...
Ideas2Evidence. Bergen, Norway: University of Bergen and UNI Research Rokkan …, 2016
72016
Journalistikkens fremstillingsmakt. Nyhetsrammer, meningsdanning og medialisering
E Knudsen
Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen, 2016
7*2016
Media effects as a two-sided field: Comparing theories and research of framing and agenda setting
E Knudsen
Media practice and everyday agency in Europe, 207, 2014
72014
The Visual Boundaries of Journalism: Native Advertising and the Convergence of Editorial and Commercial Content
R Ferrer-Conill, E Knudsen, C Lauerer, A Barnoy
Digital Journalism 9 (7), 929-951, 2021
6*2021
Monsterjournalistikken: pressens rolle i Hardangersaken:(en kvantitativ innholdsanalyse av VG, Aftenposten og BTs dekning av kraftlinjesaken Sima-Samnanger)
E Knudsen
Bergen: University of Bergen. Masteroppgave, 2011
6*2011
Disentangling the Influence of Recommender Attributes and News-Story Attributes: A Conjoint Experiment on Exposure and Sharing Decisions on Social Networking Sites
MP Johannesson, E Knudsen
Digital Journalism 9 (8), 1141-1161, 2021
52021
How the public understands news media trust: An open-ended approach
E Knudsen, S Dahlberg, MH Iversen, MP Johannesson, S Nygaard
Journalism, 14648849211005892, 2021
12021
Political media effects in a Nordic perspective
A Beyer, E Knudsen, K Andersen, A Shehata
Nordicom, University of Gothenburg, 2021
2021
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–13