Linn Sandberg
Linn Sandberg
Verifisert e-postadresse på uib.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Twitter and Facebook: Populists’ double-barreled gun?
K Jacobs, L Sandberg, N Spierings
new media & society 22 (4), 611-633, 2020
182020
Start Sharing the News: Exploring the Link Between Right-wing Alternative Media and Social Media During the Swedish 2018 Election
LACSKA Ihlebæk
Statsvetenskaplig tidskrift 121 (3), 421-440, 2019
152019
The role of gender in online campaigning: Swedish candidates’ motives and use of social media during the European election 2014
LAC Sandberg, P Öhberg
Journal of information technology & politics 14 (4), 314-333, 2017
152017
Starkare oro för främlingsfientlighet än för invandring
L Sandberg, M Demker
Mittfåra and marginal, Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet, 2014
142014
Ökat motstånd mot flyktingar men starkt stöd för skäl till uppehållstillstånd
L Sandberg, M Demker
Vägskäl 43, 193-202, 2013
92013
Digital demokrati?: partierna i en ny tid
U Bjereld, S Blombäck, M Demker, L Sandberg
Bokförlaget Atlas, 2018
52018
Starkare oro för främlingsfientlighet än för invandring
LSOCHM DEMKER, L Sandberg
Mittfåra & marginal: SOM-undersökningen, 2013
42013
The social media election agenda: Issue salience on Twitter during the European and Swedish 2014 elections
L Sandberg, S Jaradat, N Dokoohaki
2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks …, 2016
32016
Socially mediated issue ownership
L Sandberg
Communications, 2021
2021
Issue Salience on Twitter During Swedish Party Leaders' Debates
L Sandberg, U Bjereld, K Bunyik, M Forsberg, R Johansson
Nordicom Review 40 (2), 49-61, 2019
2019
Political communication in a new media landscape
L Sandberg
TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 57 (3), 325-328, 2016
2016
Överenskommelser som styrmedel i teori och praktik.
L Sandberg
2013
Samverkan–ett frö i god jord?
A Börjesson, L Sandberg
The agenda setting power of political tweets: A study of political topics on Twitter during party leader debates in Sweden
L Sandberg, K Bunyik, U Bjereld, M Forsberg, R Johansson
Start Sharing the News
LAC Sandberg, KA Ihlebæk
Statsvetenskaplig tidskrift 121 (3), 0
Ingrid Lønrusten Rogstad: Politisk kommunikasjon i et nytt medielandskap
L Sandberg
Tidsskrift for samfunnsforskning 57 (03), 325-328, 0
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–16