Follow
Lisbeth Lindahl
Lisbeth Lindahl
forskare FoU i Väst/GR
Verified email at goteborgsregionen.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Social proximity in early mother–infant interactions: implications for gender differences?
LB Lindahl, M Heimann
Early Development and Parenting: An International Journal of Research and …, 1997
521997
Occurrence of regressive periods in the normal development of Swedish infants
LB Lindahl, M Heimann, E Ullstadius
Regression periods in human infancy, 41-55, 2003
262003
Social proximity in Swedish mother-daughter and mother-son interactions in infancy
LB Lindahl, M Heimann
Journal of Reproductive and Infant Psychology 20 (1), 37-42, 2002
232002
Perceived safety in extra-care housing for senior residents
L Lindahl, M Andersson, J Paulsson
Journal of Housing for the Elderly 32 (1), 58-72, 2018
182018
Vem ska värna tillgängligheten?(Who shall promote the accessibility? Hjälpmedelsinstitutet
I Lindahl, L, Martini, M, Malmqvist
Hjälpmedelsinstitutet, 2010
162010
Vem ska värna tillgängligheten?
L Lindahl, M Martini, I Malmqvist
Hjälpmedelsinstitutet, 2010
162010
Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv
R Arman, L Lindahl
Delrapport 1 [The Usefulness and Merits of Home Modifications from Various …, 2005
132005
Life filming as a means of participatory approach together with older community-dwelling persons regarding their local environment
S Gustafsson, C Falk, S Tillman, L Holtz, L Lindahl
Scandinavian journal of occupational therapy 25 (5), 347-357, 2018
102018
Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport ifrån studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar
L Lindahl, R Arman
FoU i Väst/GR, 2006
102006
Tryggt i trygghetsboenden
L Lindahl
Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan, 2015
62015
Är segregerat boende en väg till trygghet och delaktighet för äldre?
JAE Paulsson, L Lindahl
Socialmedicinsk tidskrift 91 (4), 360-372, 2014
52014
Om Gôrbra: utvärdering av ett försöksprojekt inom ramen för Göteborgs stads strategi för äldreboende
L Lindahl
FoU i Väst, 2013
42013
Färd med förbehåll: en utvärdering av KOLLA-projektets arbete för förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken
L Lindahl, P Schmidtbauer
FoU i Väst/GR, 2009
42009
Kollektivtrafikresan som frihet och normalitet. En intervjustudie om färdtjänstresenärers upplevelser av sina resor med kollektivtrafik
L Lindahl, L Odebo
Göteborg: FoU i Väst, 2007
42007
Kollektivtrafikresan är fortfarande förenad med svårigheter-en andra rapport om KOLLA-resenärernas resor
L Lindahl
Göteborg: FoU i Väst, 2007
42007
En förändrad livsvärld: äldres upplevelser av sin rehabiliteringssituation efter en sjukhusvistelse
G Asplin, L Lindahl
FoU i Väst/GR, 2005
42005
Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur olika perspektiv: delrapport 1
R Arman, L Lindahl
FoU i väst, 2005
42005
Tryggt i trygghetsboenden? Exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan
L Lindahl
FoU i Väst/GR, 2015
32015
Tillgänglighetsinventering av bostäder: vilka verktyg finns?
K Idegård, J Fehler, L Lindahl
FoU i Väst/GR, 2012
32012
Gender and age related developmental processes during infancy
L Lindahl
Doktorsavhandling, 1998
31998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20