Følg
Ivar Pettersen
Ivar Pettersen
NTNU, SØF
Verifisert e-postadresse på ntnu.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Evaluering av IA-avtalen
SO Ose, AM Bjerkan, I Pettersen, KG Hem, A Johnsen, J Lippestad, ...
Trondheim: SINTEF, Teknologi og samfunn, Helsetjenesteforskning, 2009
79*2009
Risk of violence among patients in psychiatric treatment: results from a national census
SO Ose, S Lilleeng, I Pettersen, T Ruud, J van Weeghel
Nordic journal of psychiatry 71 (8), 551-560, 2017
372017
Oppfølging av sykmeldte–fungerer dagens regime?
SO Ose, K Dyrstad, I Brattlid, R Slettebak, H Jensberg, R Mandal, ...
SINTEF-rapport A 24297, 2013
292013
Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge
HW Andersson, SO Ose, I Pettersen, K Røhme, M Sitter, M Ådnanes
SINTEF Rapport 3 (05), 2005
292005
Polikliniske pasienter i psykisk helsevern for voksne 2008
S Lilleeng, SO Ose, H Hjort, R Bremnes, I Pettersen, J Kalseth
SINTEF-rapport A 11408, 2009
212009
Kommunal skolepolitikk etter Kunnskapsløftet: med spesielt fokus på økt bruk av spesialundervisning
H Bonesrønning, JMV Iversen, I Pettersen
Senter for økonomisk forskning AS, rapport, 2010
132010
Døgnpasienter i TSB 20. november 2012. Baseline for samhandlingsreformen.
SO Ose, I Pettersen
SINTEF Rapport, 2014
82014
Polikliniske pasienter i psykisk helsevern for voksne 2013
SO Ose, M Ådnanes, I Pettersen
SINTEF akademisk forlag, 2014
82014
Psykisk helsearbeid i kommunene–tiltak og tjenester. Status 2007/2008 og utvikling i Opptrappingsplanperioden
J Kalseth, I Pettersen, B Kalseth
82008
Transferring psychiatric specialist services to local authorities—Characteristics of the patients involved
SO Ose, SL Kaspersen, I Pettersen
Nordic journal of psychiatry 70 (8), 633-640, 2016
62016
Are Non-Eligible Students Affected by Special Education?
JMV Iversen, H Bonesronning, I Pettersen
CESifo Working Paper Series, 2013
52013
Are Non-Eligible Students Affected by Special Education?
JM Vaag Iversen, H Bonesrønning, I Pettersen
CESifo Working Paper: Economics of Education, 2013
5*2013
Sykefravær i kommunale tjenester
SO Ose, S Haus-Reve, R Mandal, I Pettersen
Søkelys på arbeidslivet 28 (04), 336-354, 2011
52011
Psykisk helsearbeid i norske kommuner: Tallenes tale
SO Ose, SL Kaspersen, I Pettersen
Tidsskrift for psykisk helsearbeid 9 (03), 226-239, 2012
42012
Mestring og trivsel blant hjelpepleiere i norske kommuner
SO Ose, SR Haus, I Pettersen, H Jensberg, B Paulsen
Trondheim: SINTEF, 2009
42009
Ressurssituasjonen i grunnskolen
LE Borge, T Falch, I Pettersen
Rapport, ALLFORSK, 2002
42002
Likeverdig skoletilbud og kommunale inntekter
LE Borge, I Pettersen
Rapport, ALLFORSK, 1998
41998
Health and anthropometric features as determinants of annual income in Norway
I Pettersen
Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology …, 2009
22009
Kommunenes utgiftsbehov og produksjonskostnader innenfor pleie-og omsorgssektoren: analyser av brukerdata og kommunespesifikke data
PE Martinussen, I Pettersen, T Hofstad
SINTEF Rapport, 2005
22005
Finansieringsinsentiver og universitetsstrategier: en sammenligning av fagmiljøers tilpasning ved universitetene i Bergen, Oslo og Trondheim
JM Dyrstad, I Pettersen
Samfunnsøkonomenes Forening, 2017
12017
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20