Følg
haider alsharqi
haider alsharqi
Verifisert e-postadresse på uokufa.edu.iq - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Attendance and Information System using RFID and Web-Based Application for Academic Sector
HD Rjeib, NS Ali, A Al Farawn, B Al-Sadawi, H Alsharqi
International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA …, 2018
832018
Multi-objective attendance and management information system using computer application in industry strip
AH Alhilali, NS Ali, MF Kadhim, B Al-Sadawi, H Alsharqi
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 16 (1 …, 2019
72019
Automated attendance management systems: systematic literature review
NS Ali, AH Alhilali, HD Rjeib, H Alsharqi, B Al-Sadawi
International Journal of Technology Enhanced Learning 14 (1), 37-65, 2022
32022
An Optimal Warehouse Design for Crime Dataset
KBSA Haider Alsharqi
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering …, 2020
12020
Systematic Phases for Proposing a New Model of Qualifications Gap Based on Network Technician Data
KH Abdulkareem, MS Azmi, NS Ali, MN Al-Mhiqani, H Alsharqi
Journal of Soft Computing and Decision Support Systems 5 (1), 27-35, 2018
12018
MULTI MECHANISM APPROACH FOR PREVENTING SQL INJECTION ATTACKS IN STORED PROCEDURES
Hasanein D Rjeib, Basheer Al-Sadawi, Haider Alsharqi
International Journal of Recent Trends in Engineering & Research (IJRTER) 4 …, 2018
2018
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–6