Follow
Øyvind Heimset Larsen
Øyvind Heimset Larsen
Vestlandsforsking
Verified email at vestforsk.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Executive functions do not mediate prospective relations between indices of physical activity and academic performance: the Active Smarter Kids (ASK) study
KN Aadland, Y Ommundsen, E Aadland, KS Brønnick, A Lervåg, ...
Frontiers in psychology 8, 1088, 2017
482017
The public sector’s role in Norwegian network cooperation: triple helix or laissez-faire?
ØH Larsen, JG Nesse, S Rubach
Triple Helix 5 (1), 1-25, 2018
122018
Innovasjon i Sogn og Fjordane–vilkår og barrierar–Dokumentasjonsrapport
JG Nesse, I Skogseid, K Skarbø, ØH Larsen
Sogndal: Vestlandsforsking, VF-rapport 3, 2014, 2014
62014
Innovasjon i Sogn og Fjordane: Vilkår og barrierar
JG Nesse, I Skogseid, K Skarbø, ØH Larsen
Vestlandsforsking notat, 2014
62014
Den immaterielle sida av nettverkssamarbeid
ØH Larsen, JG Nesse
Immateriell kapital. Fjordantologien 2017, 2017
42017
An informal multi-stakeholder network as a collaborative strategy tool in E-health
ØH Larsen, HG Corneliussen
Proceedings from IADIS, eHealth conference, 2016
32016
7.«Niliv»: innovasjonsøkosystem for stadutvikling–Lærdomar frå åtte nettverk
ØH Larsen, JG Nesse, I Skogseid
Stadutvikling, 122-143, 2021
12021
Kapittel 6: På jakt etter suksessformelen for samarbeidsnettverket IT-forum Sogn og Fjordane
HG Corneliussen, ØH Larsen
Det regionale i det internasjonale, 101-117, 2018
12018
Verktøykasse for strategisk arbeid med innovative nettverk
JG Nesse, I Skogseid, ØH Larsen
VF-Rapport, 2016
12016
RIS-modellen: Relevant for perifere regioner?
J Karlsen, A Isaksen, ØH Larsen, I Skogseid, V Nygaard
Plan 45 (6), 16-23, 2013
12013
Rural berekraft og digitalisering. Ein studie av typedøme frå lokalsamfunn i Sogn
ØH Larsen, JG Nesse, T Årethun
Bærekraft: Fjordantologien 2022, 260-278, 2022
2022
Korleis vinne lokalsamfunnets aksept for produksjon av energi frå vasskraft og fjordvarme? Lærdommar frå tre typedøme
JG Nesse, ØH Larsen, J Idsø
Bærekraft: Fjordantologien 2022, 172-197, 2022
2022
Med hjarte på rette staden turistopplevingar, kultur og «sense of rural place»
AB Engeset, AM Urbaniak-Brekke, ØH Larsen
Stadutvikling: Fjordantologien 2021, 144-162, 2021
2021
8. Med hjarte på rette staden–turistopplevingar, kultur og «sense of rural place»
AB Engeset, AM Urbaniak-Brekke, ØH Larsen
Stadutvikling, 144-162, 2021
2021
Toolbox 2.0 for Strategic Leadership of Innovative Networks:-Four exercises to establish and revitalize networks
ØH Larsen
Vestlandsforsking, 2020
2020
A Toolbox for Strategic Leadership of Innovative Networks:-Seven pieces of advice for good network
ØH Larsen
Vestlandsforsking, 2017
2017
Sogndal Fotball-ein sosial møteplass Innføring av CRM-system
I Skogseid, ØH Larsen
2013
Kompetansemegling som virkemiddel for å fremme forskningsbasert innovasjon i kommunesektoren: erfaringer fra tre fylker
MG Billington, JK Fosse, ØH Larsen, T Lie, G Vedøy
IRIS Samfunnsforskning, 2013
2013
Construction of expert evaluation systems for web sites.
T Aaberge, ØH Larsen, S Ølnes
ICWI, 997-1002, 2004
2004
VF Rapport
S Ølnes, ØH Larsen, ALU Skaar, IP Grøtte
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20