Følg
El-Hebri Khiari
El-Hebri Khiari
Ukjent tilknytning
Verifisert e-postadresse på uottawa.ca
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Road-sign text recognition architecture for intelligent transportation systems
A Mammeri, EH Khiari, A Boukerche
2014 IEEE 80th vehicular technology conference (VTC2014-Fall), 1-5, 2014
292014
Perceptual hashing of color images using hypercomplex representations
IH Laradji, L Ghouti, EH Khiari
2013 IEEE International Conference on Image Processing, 4402-4406, 2013
292013
Text Detection and Recognition in the Automotive Context
EH Khiari
Université d'Ottawa/University of Ottawa, 2015
2015
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–3