Torbjørn Hanson
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Efficiency and productivity in the operational units of the armed forces: A Norwegian example
T Hanson
International Journal of production economics 179, 12-23, 2016
342016
Trust, ethnic diversity, and personal contact: A field experiment
H Finseraas, T Hanson, ÅA Johnsen, A Kotsadam, G Torsvik
Journal of Public Economics 173, 72-84, 2019
312019
Trust, ethnic diversity, and personal contact: Experimental field evidence
H Finseraas, T Hanson, AA Johnsen, A Kotsadam, G Torsvik
Unpublished manuscript, 2016
172016
Hva motiverer til tjeneste i Forsvaret?-en innledende kvantitativ analyse av holdninger og adferd i Brigade Nord
T Hanson, FB Steder, S Kvalvik
162016
Estimating output mix effectiveness: An applied scenario approach for the Armed Forces
T Hanson
Omega 83, 39-49, 2019
72019
Produktivitetsmålinger i Forsvaret-metode og anvendelsesområder
T Hanson
72010
Efficiency and productivity in the operational units of the armed forces
T Hanson
Memorandum, 2012
52012
Et uunyttet gevinstpotensial?-insentiver for forbedring og effektivisering på tvers av etatene i forsvarssektoren
B Lien, T Hanson, PY Lindgren, H Berg
42019
Førstegangstjenesten som rekrutteringsbrønn for videre karriere i Forsvaret-en tverrfaglig studie
PK Køber, N Hellum, T Hanson
42019
Samfunnsøkonomiske virkninger av heving av særaldersgrensen–del 2–ikke-prissatte virkninger
PY Lindgren, T Hanson
42019
Samfunnsøkonomiske virkninger av heving av særaldersgrensen: Del III–samfunnsøkonomisk beslutningsgrunnlag
P Lindgren, T Hanson
FFI-rapport 18, 01688, 2019
42019
Evaluering av effektiviseringsarbeidet i forsvarssektoren–evaluering etter første året i langtidsplanen for perioden 2017–2020
B Lien, T Hanson
42018
Kostnadseffektiv drift av Forsvaret-anbefalinger til langtidsplanarbeidet 2015
T Hanson, S Kvalvik
42015
Produktivitetsmålinger i Forsvaret-eksperimentell modell for prioriteringseffektivitet
T Hanson
42013
Rekruttering fra førstegangstjeneste-en statistisk analyse
PK Køber, T Hanson
32019
Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?-potensial for forbedring og effektivisering 2021–2024
SN Kvalvik, H Berg, E Elman, E Graarud, OK Halvorsen, T Hanson, B Lien, ...
32019
Slik får Forsvaret flere kvinner
T Hanson, N Hellum, S Kvalvik, PK Køber, N Rones, FB Steder, KR Strand
32017
Nytte-kostnadsanalyse av heving av særaldersgrensen i Forsvaret
T Hanson, PY Lindgren
22019
Samfunnsøkonomiske virkninger av heving av særaldersgrensen: Del I–verdsatte virkninger
PY Lindgren, T Hanson
FFI-rapport 18, 01548, 2018
22018
Estimating output mix effectiveness: A scenario approach
T Hanson
Memorandum, 2016
22016
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20