Følg
Dag Slettemeås
Dag Slettemeås
Research Scientist, Consumption Research Norway (SIFO), Oslo Metropolitan University (OsloMet)
Verifisert e-postadresse på oslomet.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
RFID—The “next step” in consumer–product relations or Orwellian nightmare? Challenges for research and policy
D Slettemeås
Journal of Consumer Policy 32, 219-244, 2009
872009
ICTs, domestication and language-games: a Wittgensteinian approach to media uses
J Helle-Valle, D Slettemeås
New media & society 10 (1), 45-66, 2008
692008
Trust and the don't‐want‐to‐complain bias in peer‐to‐peer platform markets
L Berg, D Slettemeås, I Kjørstad, TG Rosenberg
International Journal of Consumer Studies 44 (3), 220-231, 2020
352020
Bruk av smarttelefon og nettbrett i den norske befolkningen
D Slettemeås
Oslo, SIFO, 2014
182014
Delingsøkonomien i Norge
D Slettemeås, I Kjørstad
En studie av befolkningens erfaringer og holdninger knyttet til deling …, 2016
162016
Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer
D Slettemeås
SIFO oppdragsrapport, 2014
152014
IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering
D Slettemeås
En kunnskapsoppsummering. SIFO oppdragsrapport, 2014
142014
Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien
D Slettemeås, A Storm-Mathisen
Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet, 2020
132020
Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet
D Slettemeås, H Mainsah, L Berg
Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2018
122018
Nyheter i en digitalisert hverdag: En landsdekkende undersøkelse av ungdom og unge voksnes mediarelaterte praksiser og nyhetskonsum via smarttelefon, sosiale medier og …
D Slettemeås, I Kjørstad
Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO–Høgskolen i Oslo og Akershus …, 2016
112016
Forbrukernes stilling i informasjonssamfunnet
D Slettemeås
SIFO oppdragsrapport, 2007
112007
“I Expect Smart Services!” User Feedback on NFC Based Services Addressing Everyday Routines
B Evjemo, S Akselsen, D Slettemeås, A Munch-Ellingsen, A Andersen, ...
Internet of Things. IoT Infrastructures: First International Summit, IoT360 …, 2015
92015
The dynamics of localizing home in foreign territories. Perspectives on home-making and media-related practices among migrant households
D Slettemeås
Observatorio (OBS*) Journal, 33-59, 2013
92013
Det interaktive reiseliv. Samtykkebasert markedsføring av reiselivstjenester med fokus på forbrukernes tillit
D Slettemeås, R Lavik, LJ Stokke
Oppdragsrapport, 2002
92002
Forbrukere i bredbånds-og TV-markedet
D Slettemeås
Oslo, SIFO, 2008
82008
News consumption among young people in Norway: The relevance of smartphones and social media
D Slettemeås, A Storm-Mathisen
Nordicom, University of Gothenburg, 2018
72018
Nyheter i en digitalisert hverdag
D Slettemeås, I Kjørstad
Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, 2016
72016
Identity formation and the construction of home in diasporic households; the impact of media technologies
D Slettemeås
CHI2006 workshop on Entertainment Media at Home, 2006
72006
Forbrukere og utviklingen av bredbånd i Norge-fra borger til kunde
D Slettemeås, J Helle-Valle
Oslo: SIFO oppdragrapport, 2003
72003
Eldres digitale hverdag
D Slettemeås, H Mainsah, L Berg
En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i …, 2018
62018
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20