Jędrzej Bieniasz
Jędrzej Bieniasz
Verified email at tele.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
SocialStegDisc: Application of steganography in social networks to create a file system
J Bieniasz, K Szczypiorski
2017 3rd International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP …, 2017
72017
Application of perfectly undetectable network steganography method for malware hidden communication
P Bąk, J Bieniasz, M Krzemiński, K Szczypiorski
2018 4th International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP …, 2018
42018
Mobile Agents for Detecting Network Attacks Using Timing Covert Channels.
J Bieniasz, M Stepkowska, A Janicki, K Szczypiorski
J. UCS 25 (9), 1109-1130, 2019
32019
Towards model-based anomaly detection in network communication protocols
J Bieniasz, P Sapiecha, M Smolarczyk, K Szczypiorski
2016 2nd International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP …, 2016
22016
Methods for Information Hiding in Open Social Networks.
J Bieniasz, K Szczypiorski
J. UCS 25 (2), 74-97, 2019
12019
Towards Empowering Cyber Attack Resiliency Using Steganography
J Bieniasz, K Szczypiorski
2018 4th International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP …, 2018
12018
Evaluation of multilayer perceptron algorithms for an analysis of network flow data
J Bieniasz, M Rawski, K Skowron, M Trzepiński
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2016
12016
Evaluation of Privacy and Security of GSM Using Low-Cost Methods
S Kukliński, M Czerwiński, J Bieniasz, KH Kaminska, D Paczesny, ...
2020 World Conference on Computing and Communication Technologies (WCCCT …, 2020
2020
Steganography Techniques for Command and Control (C2) Channels
J Bieniasz, K Szczypiorski
Botnets, 189-216, 2019
2019
Yet Another Network Steganography Technique Basedon TCP Retransmissions
AM Brodzki, J Bieniasz
2019 5th International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP …, 2019
2019
New method for information hiding in open social networks
J Bieniasz, K Szczypiorski
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
2018
Application of Open Social Networks to create a file system based on steganography
JT Bieniasz
Instytut Telekomunikacji, 2017
2017
SocialStegDisc: wykorzystanie steganografii w sieciach społecznościowych do stworzenia systemu plików
J Bieniasz, K Szczypiorski
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017
2017
Hardware Implementation of Rainbow Tables Generation for Hash Function Cryptanalysis
J Bieniasz, K Skowron, M Trzepiński, M Rawski, P Sapiecha, ...
Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th …, 2016
2016
Sprzętowy moduł zarządzania pamięcią w analizatorze pakietów dla sieci 10G
M Trzepiński, J Bieniasz, M Korona, M Rawski, K Skowron
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2016
2016
Sprzętowa realizacja protokołu IPSec w strukturach programowalnych dla sieci multigigabitowych
M Korona, J Bieniasz, K Skowron, M Trzepiński, M Rawski
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 724--727, 2016
2016
A NEW NETWORK SECURITY METHOD BASED ON THE STEGANOGRAPHIC DISPERSION
J BIENIASZ, K SZCZYPIORSKI
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17