Kaja Reegård
Kaja Reegård
Fafo
Verifisert e-postadresse på fafo.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
De frafalne. Om frafall i videregående opplæring–hvem er de, hva vil de, og hva kan gjøres
K Reegård, J Rogstad
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016
592016
Sales assistants in the making: Learning through responsibility
K Reegård
Vocations and Learning 8 (2), 117-133, 2015
302015
Læringsmiljø og gjennomføring i lærer-og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp
OJ Olsen, K Reegård
Kvalitet i fag-og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen, 17-72, 2013
302013
Internopplæring i varehandelen
L Bore, T Nyen, K Reegård, AH Tønder
Fafo-rapport 2012 23, 2012
272012
Yrkesutdanninger med svak forankring i arbeidslivet: En kunnskapsoppsummering
H Høst, K Reegård, RB Reiling, A Skålholt, AH Tønder
NIFU, 2015
242015
‘Changing teams’: a participant perspective on citizenship ceremonies
A Hagelund, K Reegård
Citizenship studies 15 (6-7), 735-748, 2011
212011
A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s
D Persson Thunqvist, A Hagen Tønder, K Reegård
European Educational Research Journal 18 (3), 298-313, 2019
152019
Læringsmiljø og gjennomføring. I H. Høst (red.)
OJ Olsen, K Reegård, I Seland, A Skålholt
Kvalitet i fag-og yrkesopplæringen: Sluttrapport, 83-144, 2015
152015
På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (Red.)
OJ Olsen, K Reegård, I Seland, A Skålholt
Kvalitet i fag-og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift …, 2014
152014
Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren
T Nyen, K Reegård, AH Tønder
Oslo. Fafo, 2011
132011
Hvordan bryte igjennom?: møte med arbeidslivet for høyt kvalifiserte personer med nedsatt funksjonsevne
ILS Hansen, K Reegård
Oslo: Fafo, 2008
132008
Diversity of occupational orientations in Sales vocational education and training
K Reegård
Journal of Education and Work 29 (6), 688-706, 2016
122016
Introduksjon. I K
K Reegård, J Rogstad
Reegård & J. Rogstad (Red.), De frafalne. Om frafall i videregående …, 2016
112016
Gratis kjernetid i barnehage
H Bogen, K Reegård
Kartlegging av et forsøk i fem bydeler i Oslo, 2009
112009
Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne: et virkemiddel for økt bevissthet om funksjonshemmede som arbeidskraftsressurs
K Reegård, ILS Hansen, R Mandal
Oslo, Forskningsstiftelsen FAFO, 2009
102009
Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet
H Høst, K Reegård
Om lærefagene IKT Service og Kontor-og administrasjon, 2015
82015
Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? Om lærefagene IKT Service og Kontor-og administrasjon
H Høst, K Reegård
NIFU, 2015
82015
Evaluering av vekslingsmodell i fag-og yrkesopplæringen
H Høst, T Nyen, K Reegård, I Seland, AH Tønder
Delrapport, 2015
82015
Fra sjø til land
K Reegård, J Rogstad
Oslo, Norway: FAFO, 2012
72012
Contrasting prospects: the institutionalisation of VET for retail and office work in Norway
K Reegård
Journal of Vocational Education & Training 69 (4), 558-575, 2017
62017
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20