Følg
Carolyn Rosten
Carolyn Rosten
Verifisert e-postadresse på nina.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Monitoring marine populations and communities: methods dealing with imperfect detectability
S Katsanevakis, A Weber, C Pipitone, M Leopold, M Cronin, M Scheidat, ...
Aquatic Biology 16 (1), 31-52, 2012
922012
Columbia River plume fronts. II. Distribution, abundance, and feeding ecology of juvenile salmon
A De Robertis, CA Morgan, RA Schabetsberger, RW Zabel, RD Brodeur, ...
Marine Ecology Progress Series 299, 33-44, 2005
602005
Techniques for evaluating the spatial behaviour of river fish
KH Hodder, JEG Masters, WRC Beaumont, RE Gozlan, AC Pinder, ...
Developments in Fish Telemetry, 257-269, 2007
432007
Home-range estimation within complex restricted environments: importance of method selection in detecting seasonal change
CM Knight, RE Kenward, RE Gozlan, KH Hodder, SS Walls, MC Lucas
Wildlife Research 36 (3), 213-224, 2009
402009
Heart rate and swimming activity as stress indicators for Atlantic salmon (Salmo salar)
E Svendsen, M Føre, F Økland, A Gräns, RD Hedger, JA Alfredsen, ...
Aquaculture 531, 735804, 2021
322021
The on-board live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus) caught by trawl: Fish behaviour, stress and fillet quality
H Digre, C Rosten, U Erikson, JR Mathiassen, IG Aursand
Fisheries Research 189, 42-54, 2017
262017
Allometric scaling of intraspecific space use
CM Rosten, RE Gozlan, MC Lucas
Biology Letters 12 (3), 20150673, 2016
212016
Fine-scale behavioural differences distinguish resource use by ecomorphs in a closed ecosystem
KL Hawley, CM Rosten, G Christensen, MC Lucas
Scientific reports 6 (1), 1-12, 2016
202016
Can seasonal home‐range size in pike Esox lucius predict excursion distance?
CM Knight, RE Gozlan, MC Lucas
Journal of Fish Biology 73 (4), 1058-1064, 2008
202008
Freezer on, lights off! Environmental effects on activity rhythms of fish in the Arctic
KL Hawley, CM Rosten, TO Haugen, G Christensen, MC Lucas
Biology letters 13 (12), 20170575, 2017
182017
Arctic charr exploit restricted urbanized coastal areas during marine migration: Could they be in harm’s way?
JLA Jensen, GN Christensen, KH Hawley, CM Rosten, AH Rikardsen
Hydrobiologia 783 (1), 335-345, 2016
132016
Betydningen av kraftverk og predasjon fra gjedde for smoltproduksjon og aluminium i brakkvann for postsmoltoverlevelse
F Kroglund, HC Teien, C Rosten, K Hawley, J Guttrup, Å Johansen, ...
Norsk institutt for vannforskning, 2011
102011
Gjeddas betydning som predator på laksemolt: Populasjonsstørrelse, adferd og predasjonsomfang på laksemolt i Storelva, Aust-Agder
T Kristensen, A Rustadbakken, F Kroglund, J Güttrup, Å Johansen, ...
Norsk institutt for vannforskning, 2010
102010
Effekter av å passere en kraftverksturbin på smoltoverlevelse og atferd. Betydningen av tiltak
F Kroglund, T Haugen, J Güttrup, K Hawley, Å Johansen, C Rosten, ...
Norsk institutt for vannforskning, 2011
92011
Samvirkning mellom ulike trusler på oppnåelse av gytebestandsmål for laks
F Kroglund, J Guttrup, T Haugen, K Hawley, Å Johansen, A Karlsson, ...
Storelva i Holt som eksempel. NIVA-Rapport (in Norwegian, English summary), 2011
72011
Evaluering av nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder: Rømt oppdrettslaks, genetisk innkrysning og bestandsstatus
K Hindar, OH Diserud, P Fiske, S Karlsson, GH Bolstad, A Foldvik, ...
Norsk institutt for naturforskning (NINA), 2018
62018
The status of Danube beluga sturgeon (Huso huso): Past, present and future
CM Rosten, D Onara, K Hawley, R Suciu
Vann 47 (4), 523-534, 2012
62012
Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann
F Kroglund, T Haraldstad, T Haugem, C Rosten, K Hawley, J Guttrup, ...
Gjenfangst av oppvandrende laks merket og satt ut som smolt i Storelva i …, 2009
62009
Contrasting structural complexity differentiate hunting strategy in an ambush apex predator
M Říha, KØ Gjelland, V Děd, AP Eloranta, R Rabaneda-Bueno, H Baktoft, ...
Scientific Reports 11 (1), 1-20, 2021
52021
Twenty‐four hours in the life of Zingel asper
L Cavalli, CM Knight, M Durbec, R Chappaz, RE Gozlan
Journal of Fish Biology 75 (3), 723-727, 2009
42009
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20