Følg
Hanne Gram Simonsen
Hanne Gram Simonsen
Verifisert e-postadresse på iln.uio.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
The Norwegian Communicative Development Inventories: Reliability, main developmental trends and gender differences
HG Simonsen, KE Kristoffersen, D Bleses, S Wehberg, RN Jørgensen
First language 34 (1), 3-23, 2014
1912014
The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: An experimental study
H Ragnarsdóttir, HG Simonsen, K Plunkett
Journal of child language 26 (3), 577-618, 1999
1431999
Productive vocabulary size predicts event-related potential correlates of fast mapping in 20-month-olds
JK Torkildsen, JM Svangstu, HF Hansen, L Smith, HG Simonsen, I Moen, ...
Journal of cognitive neuroscience 20 (7), 1266-1282, 2008
952008
Barns språk
S Tetzchner, J Feilberg, B Hagtvet, H Martinsen, PE Mjaavatn, ...
Oslo, adNotam, Gyldendal, 1993
951993
Electrophysiological correlates of auditory semantic priming in 24-month-olds
J von Koss Torkildsen, G Syversen, HG Simonsen, I Moen, M Lindgren
Journal of Neurolinguistics 20 (4), 332-351, 2007
862007
Brain dynamics of word familiarization in 20-month-olds: Effects of productive vocabulary size
J von Koss Torkildsen, HF Hansen, JM Svangstu, L Smith, HG Simonsen, ...
Brain and Language 108 (2), 73-88, 2009
842009
Brain responses to lexical-semantic priming in children at-risk for dyslexia
J von Koss Torkildsen, G Syversen, HG Simonsen, I Moen, M Lindgren
Brain and language 102 (3), 243-261, 2007
822007
Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT)
E Haman, M Łuniewska, P Hansen, HG Simonsen, S Chiat, J Bjekić, ...
Clinical linguistics & phonetics 31 (11-12), 818-843, 2017
782017
Semantic organization of basic-level words in 20-month-olds: An ERP study
J von Koss Torkildsen, T Sannerud, G Syversen, R Thormodsen, ...
Journal of Neurolinguistics 19 (6), 431-454, 2006
772006
Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions
V Fyndanis, M Lind, S Varlokosta, M Kambanaros, E Soroli, K Ceder, ...
Clinical linguistics & phonetics 31 (7-9), 697-710, 2017
592017
Tidlig språkutvikling hos norske barn: MacArthur-Bates foreldrerapport for kommunikativ utvikling
KE Kristoffersen, HG Simonsen
Novus forlag, 2012
572012
Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers
M Lind, HG Simonsen, P Hansen, E Holm, BH Mevik
Clinical Linguistics & Phonetics 29 (4), 276-290, 2015
502015
Sonority and cross‐linguistic acquisition of initial s‐clusters
M Yavaş, A Ben‐David, E Gerrits, KE Kristoffersen, HG Simonsen
Clinical Linguistics & Phonetics 22 (6), 421-441, 2008
492008
Norwegian retroflex stops in a cross linguistic perspective
HG Simonsen, I Moen, S Cowen
Journal of Phonetics 36 (2), 385-405, 2008
472008
Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia
MIN Knoph, M Lind, HG Simonsen
Aphasiology 29 (12), 1473-1496, 2015
462015
Innføring i lingvistikk
RT Endresen, HG Simonsen
Universitetsforlaget, 2000
452000
Barns fonologi: system og variasjon hos tre norske og et samoisk barn
HG Simonsen
Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistikk og filosofi, 1990
441990
The use of the Internet in collecting CDI data–an example from Norway
KE Kristoffersen, HG Simonsen, D Bleses, S Wehberg, RN Jørgensen, ...
Journal of child language 40 (3), 567-585, 2013
422013
Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective
HG Simonsen, M Lind, P Hansen, E Holm, BH Mevik
Clinical linguistics & phonetics 27 (6-7), 435-446, 2013
412013
Verb-og setningstesten
YRM Bastiaanse, M Lind, I Moen
Novus, 2006
392006
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20