Thomas Wold
Thomas Wold
Verifisert e-postadresse på uib.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Norwegian children's experiences of cyberbullying when using different technological platforms
PB Brandtzæg, E Staksrud, I Hagen, T Wold
Journal of Children and Media 3 (4), 349-365, 2009
482009
Mediegenerasjonen: Barn og unge i det nye medielandskapet
I Hagen, T Wold
Samlaget, 2009
472009
Safety management systems as communication in an oil and gas producing company
T Wold, K Laumann
Safety science 72, 23-30, 2015
432015
Protection and access: To regulate young people's internet use
T Wold
International Journal of Media & Cultural Politics 6 (1), 63-79, 2010
72010
Inappropriate content
T Wold, E Aristodemou, E Dunkels, Y Laouris
Livingstone & L. Haddon, Kids Online: Opportunities and risks for children …, 2009
62009
Mediegenerasjonen
I Hagen, T Wold
Barn og unge i det nye medielandskapet. Oslo: Det Norske Samlaget, 2009
62009
Tilsyn og tilretteleggelse: Kontroll av barn og unges internettbruk
T Wold
Norsk medietidsskrift 15 (02), 105-124, 2008
62008
Procedures coming every day: Safety Management Systems and safety communication in high-risk industries
T Wold
NTNU, 2016
22016
Har du delt nyhetene i dag?
T Wold
Norsk medietidsskrift 27 (01), 1-19, 2020
12020
SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS-DEFINITIONS, CHALLENGES FOR USE AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENTS.
T Wold, K Laumann
Safety Sci. Monitor 19 (1), 2015
12015
End User Involvement in the Development of Procedures and Safety Management Systems
T Wold, K Laumann
PSAM, 2014
12014
Men jeg har da aldri drept noen
T Wold
Psykologisk Tidsskrift 2, 22-27, 2011
12011
Children http://www. informaworld. com/smpp/title-content-17 i 1771 146
PB Brandtzæg, E Staksrud, I Hagen, T Wold
Journal of Children and Media 3 (4), 2009
2009
Lojalitetsplikten ved avtale om oppføring av ny bolig og ved avtale om håndverkertjenester.: Entreprenørens lojalitetsplikt overfor forbruker ved avtaler om oppføring av ny …
T Wold
2005
Noen spørsmål i tilknytning til Høyesteretts stilling og funksjon i rettspleien
T Wold
Universitetsforlaget, 1970
1970
regulate young people’s
T WOLD
Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.): Barndom i skjermmedienes tid
T Wold
Norsk medietidsskrift 20 (01), 81-83, 0
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–17