Følg
Signy Irene Vabo
Signy Irene Vabo
Professor political science, University of Oslo
Verifisert e-postadresse på stv.uio.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Styring og samstyring: governance på norsk
A Røiseland, SI Vabo
Fagbokforlaget, 2016
2992016
Political characteristics, institutional procedures and fiscal performance: Panel data analyses of Norwegian local governments, 1991–1998
TP Hagen, SI Vabo
European Journal of Political Research 44 (1), 43-64, 2005
1662005
Size and e‐democracy: online participation in Norwegian local politics
J Saglie, SI Vabo
Scandinavian Political Studies 32 (4), 382-401, 2009
1352009
Governance på norsk. Samstyring som empirisk og analytisk fenomen
A Røiseland, SI Vabo
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 24 (1-2), 86-107, 2008
1232008
Ledelse og styring
G Ladegård, SI Vabo
Fagbokforlaget, 2010
1162010
Velferdens organisering
M Vabø, SI Vabo
Oslo: Universitetsforlaget, 2014
672014
Conceptualizing the tools of government in urban network governance
SI Vabo, A Røiseland
International Journal of Public Administration 35 (14), 934-946, 2012
652012
Politikk og demokrati: en innføring i stats-og kommunalkunnskap
GS Hanssen, MK Helgesen, SI Vabo
Gyldendal akademisk, 2020
542020
New organisational solutions in Norwegian local councils: leaving a puzzling role for local politicians?
SI Vabo
Scandinavian Political Studies 23 (4), 343-372, 2000
512000
Performance audit as a contributor to change and improvement in public administration
K Reichborn-Kjennerud, SI Vabo
Evaluation 23 (1), 6-23, 2017
452017
Governance på norsk. Samstyring som empirisk og analytisk fenomen
SI Vabo, A Røiseland
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 24 (01-02), 86-107, 2008
452008
Kommunal organisering 2000. Redegjørelse for Kommunal-og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
SI Vabo, IM Stigen
NIBR-notat, 2000
442000
Norwegian Local Councils as Democratic Meta‐governors? A Study of Networks Established to Manage Cross‐border Natural Resources
S Hovik, SI Vabo
Scandinavian Political Studies 28 (3), 257-275, 2005
432005
Interactive–or counteractive–governance? Lessons learned about citizen participation and political leadership
A Røiseland, SI Vabo
Critical reflections on interactive governance, 120-145, 2016
412016
Lokalt folkestyre AS: Eierskap og styringsroller i kommunale selskap
HE Ringkjøb, J Aars, SI Vabo
Rokkansenteret, 2008
412008
Lokalt folkestyre AS: Eierskap og styringsroller i kommunale selskap
HE Ringkjøb, J Aars, SI Vabo
Rokkansenteret, 2008
412008
What causes municipal amalgamation reform? Rational explanations meet Western European experiences, 2004–13
J Askim, JE Klausen, SI Vabo, K Bjurstrøm
Local public sector reforms in times of crisis: National trajectories and …, 2016
402016
Ledelse, styring og verdier
G Ladegård, SI Vabo
Fagbokforlaget, 2011
402011
Universalism and the local organisation of elderly care
S Irene Vabo, V Burau
International Journal of Sociology and Social Policy 31 (3/4), 173-184, 2011
382011
Ledelse og styring–teoretisk rammeverk
G Ladegård, SI Vabo
Ladegård & SI Vabo (red.), Ledelse og styring, 15-38, 2010
342010
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20