Følg
Hilde Vinje
Hilde Vinje
Faculty of Chemestry, Biotechnology and Food Science, Norwegian University of Life Sciences
Verifisert e-postadresse på nmbu.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Comparing K-mer based methods for improved classification of 16S sequences
H Vinje, KH Liland, T Almøy, L Snipen
BMC bioinformatics 16 (1), 1-13, 2015
352015
A systematic search for discriminating sites in the 16S ribosomal RNA gene
H Vinje, T Almøy, KH Liland, L Snipen
Microbial informatics and experimentation 4 (1), 1-9, 2014
252014
microclass: an R-package for 16S taxonomy classification
KH Liland, H Vinje, L Snipen
BMC bioinformatics 18 (1), 1-9, 2017
182017
Rhizobacteria communities of phytoremediation plant species in petroleum hydrocarbon contaminated soil of the Sudd ecosystem, South Sudan
JA Ruley, JB Tumuhairwe, A Amoding, OT Westengen, H Vinje
International Journal of Microbiology 2020, 2020
52020
Adapting statistics education to a cognitively heterogeneous student population
H Vinje, H Brovold, T Almøy, KF Frøslie, S Sæbø
Journal of Statistics and Data Science Education 29 (2), 183-191, 2021
22021
Tverrfaglig, prosjektbasert innføring i statistikk på universitetsnivå
H Vinje, KF Frøslie
Nordic Journal of STEM Education 5 (1), 2021
2021
Prokaryote klassifisering: metodeutvikling og ny innsikt i 16S ribosomal RNA-basert klassifisering
H Vinje
Norwegian University of Life Sciences, Ås, 2016
2016
Prokaryote classification: method development and novel insight in 16S ribosomal RNA-based classification
H Vinje
Norwegian University of Life Sciences, Ås, 2016
2016
Permanentmagnetisk lager til trommelmøller brukt i gruveindustri
KC Sandstø, T Bergmo, A Bostad, T Skatvedt, A Pettersen, SA Øvergård, ...
Norwegian University of Life Sciences, Ås, 2011
2011
Matematisk modellering av utviklingen til HIV/AIDS ved hjelp av differensialligninger
H Vinje
Norwegian University of Life Sciences, Ås, 2011
2011
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–10