Reidar Mosvold
Reidar Mosvold
Professor of mathematics education, University of Stavanger
Verifisert e-postadresse på uis.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Lesson study in teacher education: Learning from a challenging case
R Bjuland, R Mosvold
Teaching and teacher education 52, 83-90, 2015
1402015
Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning
J Fauskanger, R Mosvold
Norsk pedagogisk tidsskrift 98 (02), 127-139, 2014
1272014
Making progress on mathematical knowledge for teaching
M Hoover, R Mosvold, DL Ball, Y Lai
The Mathematics Enthusiast 13 (1), 3-34, 2016
932016
A literature review of lesson study in initial teacher education: Perspectives about learning and observation
DLS Larssen, W Cajkler, R Mosvold, R Bjuland, N Helgevold, ...
International Journal for Lesson and Learning Studies, 2018
622018
How mathematical knowledge for teaching may profit from the study of history of mathematics
R Mosvold, A Jakobsen, UT Jankvist
Science & education 23 (1), 47-60, 2014
512014
Teachers’ beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions
R Mosvold, J Fauskanger
International Electronic Journal of Mathematics Education 8 (2-3), 43-61, 2013
452013
Real-life Connections in Japan and the Netherlands: National teaching patterns and cultural beliefs
R Mosvold
International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 2009
362009
Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries
J Fauskanger, A Jakobsen, R Mosvold, R Bjuland
ZDM 44 (3), 387-399, 2012
342012
Teachers’ beliefs about mathematical horizon content knowledge
R Mosvold, J Fauskanger
Centre for Innovation in Mathematics Teaching at Plymouth University, UK and …, 2014
262014
Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally
M Hoover, R Mosvold, J Fauskanger
Nordic Studies in Mathematics Education 19 (3-4), 7-20, 2014
252014
Similar but different–investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting
R Mosvold, R Bjuland, J Fauskanger, A Jakobsen
Proceedings of the seventh congress of the european society for research in …, 2011
242011
Classroom practice and teachers’ knowledge, beliefs and identity
J Skott, R Mosvold, C Sakonidis
Developing Research in Mathematics Education, 162-180, 2018
212018
Undervisningskunnskap i matematikk: Tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelse av undersøkelsen
R Mosvold, J Fauskanger
Norsk Pedagogisk Tidsskrift 94 (2), 112-123, 2010
21*2010
Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway
D Ng, R Mosvold, J Fauskanger
The Mathematics Enthusiast 9 (1-2), 149-172, 2012
202012
Translating test items into Norwegian – without getting lost in translation?
R Mosvold, J Fauskanger, A Jakobsen, K Melhus
Nordic Studies in Mathematics Education 14 (4), 101-123, 2009
202009
Mathematics in everyday life A study of beliefs and actions
R Mosvold
The University of Bergen, 2006
192006
Analysing the use of history of mathematics through MKT
UT Jankvist, R Mosvold, J Fauskanger, A Jakobsen
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 46 …, 2015
182015
An Activity Theory View on Learning Studies
R Mosvold, R Bjuland
International Journal of Early Childhood 43 (3), 261-275, 2011
182011
“Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?” – det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk
J Fauskanger, R Bjuland, R Mosvold
Ny som lærer – sjansespill og samspill, 99-114, 2010
18*2010
Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice
R Mosvold, R Bjuland
Teaching and Teacher Education 58, 90-98, 2016
162016
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20