Følg
Lars Johannessen Kirkebøen
Lars Johannessen Kirkebøen
Researcher, Statistics Norway
Verifisert e-postadresse på ssb.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Field of study, earnings, and self-selection
LJ Kirkeboen, E Leuven, M Mogstad
The Quarterly Journal of Economics 131 (3), 1057-1111, 2016
6352016
Causal effects of paternity leave on children and parents
S Cools, JH Fiva, LJ Kirkebøen
The Scandinavian Journal of Economics 117 (3), 801-828, 2015
3002015
Frafall i videregående opplæring: En systematisk kunnskapsoversikt
S Lillejord, K Halvorsrud, E Ruud, K Morgan, T Freyr, P Fischer-Griffiths, ...
Oslo: Kunnskapssenter for utdanning, 2015
922015
Information shocks and the dynamics of the housing market
JH Fiva, LJ Kirkebøen
The Scandinavian Journal of Economics 113 (3), 525-552, 2011
91*2011
Financial incentives and study duration in higher education
T Gunnes, LJ Kirkebøen, M Rønning
Labour economics 25, 1-11, 2013
492013
Marks across lower secondary schools in Norway: What can be explained by the composition of pupils and school resources?
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
Statistisk sentralbyrå, 2004
462004
Why children of college graduates outperform their schoolmates: A study of cousins and adoptees
T Haegeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
NHH Dept. of Economics Discussion Paper, 2010
402010
Skoleresultater 2004. En kartlegging av karakterer fra grunn-og videregående skoler i Norge
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
SSB-notat 31, 2005
342005
Impacts of school‐wide positive behaviour support: Results from National Longitudinal Register Data
NT Borgen, LJ Kirkebøen, T Ogden, O Raaum, MA Sørlie
International Journal of Psychology 55, 4-15, 2020
252020
Skoleresultater 2007: en kartlegging av karakterer fra grunn og videregående skoler i Norge
BC Gravaas, T Hægeland, LJ Kirkebøen, K Steffensen
Notater 8, 24, 2008
242008
Preferences for lifetime earnings, earnings risk and nonpecuniary attributes in choice of higher education
LJ Kirkebøen
Discussion Papers, 2012
212012
College as a marriage market
L Kirkebøen, E Leuven, M Mogstad
National Bureau of Economic Research, 2021
202021
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen
K Steffensen, R Ekren, OO Zachrisen, LJ Kirkebøen
En kvantitativ studie, 2017
202017
Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper
LJ Kirkebøen
Statistisk sentralbyrå, 2010
202010
Familiebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
i Utdanning, 2005
18*2005
Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt-og
TA Galloway, LJ Kirkebøen, M Rønning
Statistisk sentralbyrå, 2011
17*2011
Value added-indikatorer. Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering
T Hægeland, LJ Kirkebøen, B Bratsberg, O Raaum
Statistisk sentralbyrå, 2011
13*2011
Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper
T Hægeland, LJ Kirkebøen
SSB Notat 36, 2007
132007
Skoleresultater 2006
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
En kartlegging av karakterer fra grunn-og videregående skoler i Norge, 2007
132007
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie
K Steffensen, R Ekren, OO Zachrisen, LJ Kirkebøen
Statistisk sentralbyrå, 2017
122017
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20