Følg
Lars Johannessen Kirkebøen
Lars Johannessen Kirkebøen
Researcher, Statistics Norway
Verifisert e-postadresse på ssb.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Field of study, earnings, and self-selection
LJ Kirkeboen, E Leuven, M Mogstad
The Quarterly Journal of Economics 131 (3), 1057-1111, 2016
7892016
Causal effects of paternity leave on children and parents
S Cools, JH Fiva, LJ Kirkebøen
The Scandinavian Journal of Economics 117 (3), 801-828, 2015
3592015
Information shocks and the dynamics of the housing market
JH Fiva, LJ Kirkebøen
The Scandinavian Journal of Economics 113 (3), 525-552, 2011
104*2011
Financial incentives and study duration in higher education
T Gunnes, LJ Kirkebøen, M Rønning
Labour economics 25, 1-11, 2013
572013
Marks across lower secondary schools in Norway: What can be explained by the composition of pupils and school resources?
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
Statistisk sentralbyrå, 2004
462004
Why children of college graduates outperform their schoolmates: A study of cousins and adoptees
T Haegeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
NHH Dept. of Economics Discussion Paper, 2010
432010
Skoleresultater 2004. En kartlegging av karakterer fra grunn-og videregående skoler i Norge
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
SSB-notat 31, 2005
352005
College as a marriage market
L Kirkebøen, E Leuven, M Mogstad
National Bureau of Economic Research, 2021
332021
Impacts of school‐wide positive behaviour support: Results from National Longitudinal Register Data
NT Borgen, LJ Kirkebøen, T Ogden, O Raaum, MA Sørlie
International Journal of Psychology 55, 4-15, 2020
322020
Skoleresultater 2007: en kartlegging av karakterer fra grunn og videregående skoler i Norge
BC Gravaas, T Hægeland, LJ Kirkebøen, K Steffensen
Notater 8, 24, 2008
252008
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen
K Steffensen, R Ekren, OO Zachrisen, LJ Kirkebøen
En kvantitativ studie, 2017
222017
Preferences for lifetime earnings, earnings risk and nonpecuniary attributes in choice of higher education
LJ Kirkebøen
Discussion Papers, 2012
212012
Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper
LJ Kirkebøen
Statistisk sentralbyrå, 2010
212010
The potential of anti-bullying efforts to prevent academic failure and youth crime. A case using the Olweus Bullying Prevention Program (OBPP)
NT Borgen, D Olweus, LJ Kirkebøen, K Breivik, ME Solberg, I Frønes, ...
Prevention science 22, 1147-1158, 2021
202021
Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt-og
TA Galloway, LJ Kirkebøen, M Rønning
Statistisk sentralbyrå, 2011
17*2011
Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall. Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV
I Huitfeldt, LJ Kirkebøen, S Strømsvåg, G Eielsen, M Rønning
Statistisk sentralbyrå, 2018
142018
Value added-indikatorer. Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering
T Hægeland, LJ Kirkebøen, B Bratsberg, O Raaum
Statistisk sentralbyrå, 2011
14*2011
Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper
T Hægeland, LJ Kirkebøen
SSB Notat 36, 2007
142007
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie
K Steffensen, R Ekren, OO Zachrisen, LJ Kirkebøen
Statistisk sentralbyrå, 2017
132017
Skoleresultater 2006
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
En kartlegging av karakterer fra grunn-og videregående skoler i Norge, 2007
132007
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20