Lars Johannessen Kirkebøen
Lars Johannessen Kirkebøen
Researcher, Statistics Norway
Verifisert e-postadresse på ssb.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Field of study, earnings, and self-selection
LJ Kirkeboen, E Leuven, M Mogstad
The Quarterly Journal of Economics 131 (3), 1057-1111, 2016
3612016
Causal effects of paternity leave on children and parents
S Cools, JH Fiva, LJ Kirkebøen
The Scandinavian Journal of Economics 117 (3), 801-828, 2015
2072015
Information shocks and the dynamics of the housing market
JH Fiva, LJ Kirkebøen
The Scandinavian Journal of Economics 113 (3), 525-552, 2011
73*2011
'Frafall i videregående opplæring: En systematisk kunnskapsoversikt'[Student Dropout in Upper Secondary Education–A Systematic Review]
S Lillejord, K Halvorsrud, E Ruud, K Morgan, T Freyr, P Fischer-Griffiths, ...
Newcastle University, 2015
622015
Marks across lower secondary schools in Norway: What can explained by the composition of pupils and school resources?
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
Statistisk sentralbyrå, 2004
412004
Financial incentives and study duration in higher education
T Gunnes, LJ Kirkebøen, M Rønning
Labour economics 25, 1-11, 2013
352013
Why children of college graduates outperform their schoolmates: A study of cousins and adoptees
T Haegeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
NHH Dept. of Economics Discussion Paper, 2010
302010
Skoleresultater 2004. En kartlegging av karakterer fra grunn-og videregående skoler i Norge
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
SSB-notat 31, 2005
282005
Skoleresultater 2007: en kartlegging av karakterer fra grunn og videregående skoler i Norge
BC Gravaas, T Hægeland, LJ Kirkebøen, K Steffensen
Notater 8, 24, 2008
202008
Preferences for lifetime earnings, earnings risk and nonpecuniary attributes in choice of higher education
LJ Kirkebøen
Discussion Papers, 2012
152012
Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt-og
TA Galloway, LJ Kirkebøen, M Rønning
Statistisk sentralbyrå, 2011
15*2011
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen
K Steffensen, R Ekren, OO Zachrisen, LJ Kirkebøen
En kvantitativ studie, 2017
122017
Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper
LJ Kirkebøen
Statistisk sentralbyrå, 2010
122010
Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper
T Hægeland, LJ Kirkebøen
SSB Notat 36, 2007
122007
Skoleresultater 2006
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
En kartlegging av karakterer fra grunn-og videregående skoler i Norge, 2007
122007
Familiebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
i Utdanning, 2005
12*2005
Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny GIV
G Eielsen, LJ Kirkebøen, E Leuven, M Rønning, O Raaum
Første delrapport, Statistisk sentralbyrå Rapporter 54, 2013, 2013
82013
Value added-indikatorer. Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering
T Hægeland, LJ Kirkebøen, B Bratsberg, O Raaum
Statistisk sentralbyrå, 2011
8*2011
Øre for læring—Ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge 2003-2008
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
Frisch Centre Report 2, 2009, 2009
82009
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie
K Steffensen, R Ekren, OO Zachrisen, LJ Kirkebøen
Statistisk sentralbyrå, 2017
72017
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20