Følg
Lars Johannessen Kirkebøen
Lars Johannessen Kirkebøen
Researcher, Statistics Norway
Verifisert e-postadresse på ssb.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Field of study, earnings, and self-selection
LJ Kirkeboen, E Leuven, M Mogstad
The Quarterly Journal of Economics 131 (3), 1057-1111, 2016
5742016
Causal effects of paternity leave on children and parents
S Cools, JH Fiva, LJ Kirkebøen
The Scandinavian Journal of Economics 117 (3), 801-828, 2015
2782015
Information shocks and the dynamics of the housing market
JH Fiva, LJ Kirkebøen
The Scandinavian Journal of Economics 113 (3), 525-552, 2011
89*2011
Frafall i videregående opplæring: En systematisk kunnskapsoversikt
S Lillejord, K Halvorsrud, E Ruud, K Morgan, T Freyr, P Fischer-Griffiths, ...
Oslo: Kunnskapssenter for utdanning, 2015
872015
Marks across lower secondary schools in Norway: What can explained by the composition of pupils and school resources?
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
Statistisk sentralbyrå, 2004
462004
Financial incentives and study duration in higher education
T Gunnes, LJ Kirkebøen, M Rønning
Labour economics 25, 1-11, 2013
452013
Why children of college graduates outperform their schoolmates: A study of cousins and adoptees
T Haegeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
NHH Dept. of Economics Discussion Paper, 2010
402010
Skoleresultater 2004. En kartlegging av karakterer fra grunn-og videregående skoler i Norge
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
SSB-notat 31, 2005
322005
Skoleresultater 2007: en kartlegging av karakterer fra grunn og videregående skoler i Norge
BC Gravaas, T Hægeland, LJ Kirkebøen, K Steffensen
Notater 8, 24, 2008
232008
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen
K Steffensen, R Ekren, OO Zachrisen, LJ Kirkebøen
En kvantitativ studie, 2017
202017
Preferences for lifetime earnings, earnings risk and nonpecuniary attributes in choice of higher education
LJ Kirkebøen
Discussion Papers, 2012
202012
Impacts of school‐wide positive behaviour support: Results from National Longitudinal Register Data
NT Borgen, LJ Kirkebøen, T Ogden, O Raaum, MA Sørlie
International Journal of Psychology 55, 4-15, 2020
192020
Forskjeller i livsløpsinntekt mellom utdanningsgrupper
LJ Kirkebøen
Statistisk sentralbyrå, 2010
192010
Familiebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum, KG Salvanes
i Utdanning, 2005
18*2005
Karakterpraksis i grunnskoler. Sammenheng mellom standpunkt-og
TA Galloway, LJ Kirkebøen, M Rønning
Statistisk sentralbyrå, 2011
17*2011
College as a marriage market
L Kirkebøen, E Leuven, M Mogstad
National Bureau of Economic Research, 2021
152021
Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper
T Hægeland, LJ Kirkebøen
SSB Notat 36, 2007
132007
Value added-indikatorer. Et nyttig verktøy i kvalitetsvurdering
T Hægeland, LJ Kirkebøen, B Bratsberg, O Raaum
Statistisk sentralbyrå, 2011
12*2011
Skoleresultater 2006
T Hægeland, LJ Kirkebøen, O Raaum
En kartlegging av karakterer fra grunn-og videregående skoler i Norge, 2007
122007
Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie
K Steffensen, R Ekren, OO Zachrisen, LJ Kirkebøen
Statistisk sentralbyrå, 2017
112017
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20